• News
  • Nyheter
  • 02.01.2020

Spektakulært damprosjekt i Hallingdal

YIT Infra bygger ny dam for E-CO Energis kraftverk, hvor sikkerhet og hensynet til miljøet har høyeste prioritet.

1 100 meter over havet, med utsikt over Hallingskarvet nasjonalpark, ligger anleggsplassen Mjåvatn. YIT Infra bygger ny dam for E-CO Energis kraftverk, hvor sikkerhet og hensynet til miljøet har høyeste prioritet.

Den nye dammen ved Mjåvatn i Hallingdal skal erstatte den gamle som ble bygget på 1940-tallet. Arbeidet startet i mai 2019 og er planlagt ferdigstilt høsten 2020. Når den nye dammen er klar, skal den gamle rives.

Totalt vil det gå med rundt 5 000 kubikkmeter betong for å bygge den nye dammen, der 2 150 kubikkmeter allerede er på plass. Nå har anleggsarbeidet tatt vinterpause ettersom veien inn til området stenges.

Vi jobber om sommeren og høsten når det er mindre snø, og vinden ikke blåser snøen i store skavler som kommer i veien for oss. Vi vil sannsynligvis starte opp igjen etter påske og fortsette å jobbe til midten av november, såfremt snøen ikke kommer før den tid. I år har vi vært heldige med snøen, sier Prosjektleder Trond Helge Heimvik fra YIT.

YIT Infra Norge Mjåvatn dam photo Pirita Tiusanen.jpg

Mye arbeid har blitt utført ved Mjåvatn på kort tid. Tappetunnelen på 450 meter ble raskt sprengt ut, og fullføringen av denne var ett av målene for sesongen. En av styrkene på anlegget som fremheves spesielt, er meget fleksible arbeidere som jobber på tvers av fag. Samarbeidet har vært spesielt sterkt ved Mjåvatn-anlegget.

- Alle prosjekter er forskjellige, men vi har erfaring med alle jobbene som må utføres her. Du må finne løsninger på problemer i alle prosjekter, og det er det som gjør det så interessant. Sikkerhet har selvfølgelig høyeste prioritet. Vi følger selvsagt YITs sikkerhetsbestemmelser og sørger for at alle er klar over dem. Våre kolleger gjør også en god jobb med å holde øye med hverandre. Vi har ikke hatt noen ulykker her, sier Heimvik.

YIT Infra Norge AS Mjåvatn tunnel photo Pirita Tiusanen.jpg

Når du jobber på fjellet, må ting være på plass i tide. Det er ikke tid til å gå og vente på byggeplassen. I den forbindelse var kranen på byggeplassen svært nyttig denne sesongen. Kranen skal brukes igjen neste sommer. Værforholdene har også vært gunstige, der sterk vind kun forårsaket driftsforstyrrelser i én uke. Arbeidene fortsatte i den perioden, men det var ikke mulig å bruke kranen.

Mjåvatn befinner seg midt i en nasjonalpark, slik at alt må tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand når prosjektet er ferdig. Dette innebærer også at arbeid kun kan gjennomføres innenfor anleggsområdet. Alt må være på riktig plass for å unngå negative påvirkninger på den sårbare naturen. Den nye dammen vil ikke medføre økt belastning på miljøet, ettersom den erstatter et flere tiår gammelt damanlegg. Elven vil ha roligere vannføring, og mindre dybdesvingninger. Selv om arbeidet foregår i fantastiske omgivelser, er det sjeldent de som jobber på anlegget stopper opp og nyter dem.

YIT Infra Norge Mjåvatn og sol photo Pirita Tiusanen.jpg

Vi som jobber her blir vant til å se de billedskjønne omgivelsene hver dag, så vi pleier å glemme å sette fullgod pris på dem. Jeg ønsket spesielt å jobbe ved dette anlegget. Jeg liker å jobbe i fjellet, og jeg vil jobbe på anleggsprosjekter fordi alle er forskjellige, og jeg har vært involvert i dem i hele min karriere. Denne typen prosjekter er mer utfordrende og de blir aldri kjedelige, sier formann Morten Holmedal.

 

Tall og fakta om Mjåvatn-damprosjektet

Sted: Ål kommune, Norge
Byggeperiode: 2019–2020
Tunnellengde: ca. 450 meter
Damhøyde: ca. 11 meter
Damlengde: ca. 100 meter
Høyde over havet: ca. 1 100 meter