Velg nettsted:
Corporate site:
Tunnelarbeid

Tunnelarbeid

Arbeid i tunneller og bergrom

Tunneler og bergrom til vannkraft, næring og veiformål krever utstyr og kompetanse i verdensklasse. Det har YIT.

Tunnelvirksomheten er selve hjørnesteinen i YIT Infra Norge. Virksomheten har i en årrekke produsert tunneler og bergrom og vårt arbeid er basert på de gode, norske tunneltradisjonene der sikkerhet, fremdrift og kvalitet er hovedfokus.

YIT gjennomfører store og små underjordsprosjekter til alle formål. Vi utfører både rene fjellanlegg og komplette bygningsmessige leveranser. Et underjordsprosjekt kan være:

  • Tunneler og bergrom for vannkraft (både nybygg og oppgradering)
  • Tunneler og bergrom for renseanlegg, lagerhaller o.l.
  • Tunneler for samferdsel; vei og bane.