• Nyheter
  • 01.10.2020

YIT Konsernet starter planleggingen med å avvikle infrastrukturvirksomheten i Norge

YIT Konsernet starter planleggingen med å avvikle infrastrukturvirksomheten i Norge. Virksomheten i Norge er betydelig redusert etter salget av Asfalt og Pukk & Grus 1. april 2020, og utsiktene for den gjenværende infrastrukturvirksomheten er svake. Den mulige avviklingen i Norge er i tråd med YIT Konsernet sin strategi for å øke avkastning på sysselsatt kapital og redusere virksomheter som ikke gir betydelige synergier eller ikke når mål for lønnsomhet.   

YIT vil innlede drøftinger med ansatte i Norge som berører cirka 130 personer. Selskapet fortsetter sin virksomhet i Norge frem til alle pågående anleggsprosjekter er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2022.