• Nyheter
  • 06.04.2020

Sertifisert for arbeidsmiljø, ytre miljø og kvalitet

YIT Infra Norge AS pressemelding, 6. april 2020 kl. 9:00.

YIT Infra Norge har mottatt sertifisering etter ISO-standardene 9001, 14001 og 45001. Arbeidet med sertifiseringen har vært godt forankret i hele organisasjonen.

"Vi er glade for å ha mottatt sertifisering av vårt integrert kvalitetssystem knyttet til arbeidsmiljø, ytre miljø og kvalitet. Sertifiseringen er et tydelig bevis på at vi jobber på en god måte når det gjelder risiko, muligheter og barrieretenkning for å ivareta sikkerhet og arbeidsmiljø for våre ansatte, redusere påvirkning av det ytret miljøet og sikre kvaliteten i leveransene", sier Harald Rafdal, administrerende direktør i YIT Infra Norge.

ISO-sertifisering etter standardene 9001, 14001 og 45001 gir et dokumentert bevis på at virksomhetens kvalitetssystem er godt implementert, etterlevd og i aktiv bruk for å kartlegge og iverksette risikoreduserende tiltak, og møte krav og forventninger både internt og eksternt. I YIT Infra Norge har arbeidet med sertifiseringene vært godt forankret i organisasjonen.

"Vi har et veldig godt HMS-miljø hos oss som har ledet prosessen, og vi har også hatt stor grad av involvering fra resten av organisasjonen. Arbeidet med sertifiseringen har vært viktig for å sette sikkerhet, miljø og kvalitet ytterligere på dagsorden", sier Praman Singh Dhami, HMSK-sjef i YIT Infra Norge.

Harald Rafdal er imidlertid tydelig på at selskapets arbeid med risikokartlegging og -håndtering pågår kontinuerlig.

"Vi jobber med dette hele tiden, både på selskaps- og prosjektnivå, og i den daglige driften gjennom konsultasjon og involvering av våre ansatte om forhold som påvirker deres helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Vi skal være en god og trygg arbeidsgiver, konkurransedyktig leverandør og en ansvarlig virksomhet i et samfunnsperspektiv. Sertifiseringen er en viktig del av dette arbeidet", sier Harald Rafdal.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Harald Rafdal, administrerende direktør, YIT Infra Norge, tel. +47 415 18 525, harald.rafdal@yit.no

Pirita Tiusanen, Communications Manager, YIT Corporation, tel. +358 44 240 9822, pirita.tiusanen@yit.fi

YIT er det største, finske bygg- og utviklingsselskapet, med en betydelig tilstedeværelse i Nord-Europa. Vi utvikler og bygger leiligheter og boligtjenester, forretningslokaler og hele områder. Vi er også spesialisert oss på krevende infrastrukturutbygging. Sammen med kundene våre skaper våre nærmere 8 000 ansatte mer funksjonelle, attraktive og bærekraftige byer og miljøer. Vi har virksomhet i 10 land: Finland, Russland, Sverige, Norge, Baltikum, Tsjekkia, Slovakia og Polen. Omsetningen i 2019 var cirka 3,4 milliarder euro. YIT Corporation er notert på Nasdaq Helsinki Oy. www.yitgroup.com