• Nyheter
  • 02.04.2020

Salget av YITs nordiske asfalterings- og mineralaggregatvirksomheter til Peab er fullført – bokfører en positiv kontantstrømeffekt på om lag 285 millioner euro

YIT Corporation Pressemelding 2. april 2020 kl. 13.40

  • YIT vil bokføre en positiv kontantstrømeffekt på om lag 285 millioner euro
  • Nettogjeld reduseres med om lag 310 millioner euro
  • Plan om å utbetale ekstraordinært utbytte på maksimalt 0,12 euro i oktober som vedtatt av generalforsamlingen

Salget av YITs asfalterings- og mineralaggregatvirksomheter i Finland, Sverige, Norge og Danmark til Peab er fullført. YIT kunngjorde 27. mars 2020 at betingelsene for transaksjonen var oppfylt.

YIT vil bokføre transaksjonen i andre kvartal 2020. Kjøpesummen er på gjeldfri basis om lag 280 millioner euro. YIT vil bokføre en positiv kontantstrømeffekt på om lag 285 millioner euro, og en kapitalgevinst på om lag 40 millioner euro som ikke er en del av justert driftsresultat. I tillegg vil IFRS 16-leieforpliktelsene på 26 millioner euro knyttet til den solgte virksomheten bli overført til kjøperen. Som en følge av transaksjonen vil YITs nettogjeld totalt reduseres med om lag 310 millioner euro.

- Transaksjonen gjør YITs virksomhetsportefølje strømlinjeformet, og styrker balansen. Med kapitalen som frigjøres gjennom salget vil YIT betydelig redusere sin belåning og dermed kunne akselerere veksten innen prioriterte, strategiske områder som byutvikling og virksomheter som ikke er konjunkturavhengig, sier Kari Kauniskangas, Konsernsjef i YIT.

I tråd med fullmakten generalforsamlingen ga til styret 12. mars 2020, planlegger YIT å utbetale det tidligere annonserte ekstraordinære utbyttet på maksimalt 0,12 euro i oktober, i forbindelse med andre transje av det ordinære utbyttet på 0,14 euro. I henhold til generalforsamlingens vedtak er utbyttedato for andre transje satt til 22. september 2020, og utbetalingsdato for utbyttet er 6. oktober 2020.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tommi Järvenpää, Vice President, Investor Relations, YIT Corporation, tlf. +358 40 576 0288, tommi.jarvenpaa@yit.fi

Ilkka Salonen, CFO, YIT Corporation, tlf. +358 45 359 4434, ilkka.salonen@yit.fi

 

YIT er det største finske bygg- og utviklingsselskapet, med en betydelig tilstedeværelse i Nord-Europa. Vi utvikler og bygger leiligheter og boligtjenester, forretningslokaler og hele områder. Vi er også spesialisert oss på krevende infrastrukturutbygging. Sammen med kundene våre skaper våre nærmere 8 000 ansatte mer funksjonelle, attraktive og bærekraftige byer og miljøer. Vi har virksomhet i 10 land: Finland, Russland, Sverige, Norge, Baltikum, Tsjekkia, Slovakia og Polen. Omsetningen i 2019 var cirka 3,4 milliarder euro. YIT Corporation er notert på Nasdaq Helsinki Oy. www.yitgroup.com