Regelverk for datasikkerhet og bruksbetingelser

Velkommen til YITs nettside! Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du vilkårene og betingelsene for dette regelverket. Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du til måten vi lagrer og bruker informasjonskapsler på, i samsvar med vilkårene i dette regelverket. 

 

REGELVERK FOR DATASIKKERHET 

Hos YIT behandler vi personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse, herunder EUs generelle EU-databeskyttelsesforordning og andre nasjonale databeskyttelseslover. Datasikkerhet er viktig for oss og våre ansatte, kunder, leverandører og andre er avhengige eller drar nytte av dataene.  

Formålet med dette regelverket er å fastsette høye og konsekvente standarder for å sikre at ansatte, kunder, leverandører og andre som er avhengige eller drar nytte av dataene kan stole på at vi respekterer og beskytter personvernet deres. Et annet mål er å håndtere juridiske og regulatoriske risikoer, samt omdømme- og merkevareeksponering i denne forbindelse. Eventuelle juridiske forpliktelser og forskrifter som kan pålegge strengere regler eller ytterligere begrensninger for innsamling og behandling av personopplysninger, påvirkes ikke av dette regelverket. Ved konflikt med bestemmelsene heri, vil obligatorisk lokal lov ha forrang. 

Hos YIT betyr "Personopplysninger" informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. "Sensitiv informasjon" betyr informasjon om f.eks. helse, funksjonshemming eller andre sensitive personopplysninger. 

Typene personopplysninger som YIT samler inn, når slike data samles inn og hvordan de behandles, kan reguleres ytterligere ved lokal lovgivning.  

Datasikkerhetsforordningen stadfester prinsipper for behandling av personopplysninger. Som følge av dette vil YIT: 

 • Samle inn og behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. 

 • Bruke tilstrekkelige og rimelige tiltak for å informere personer når YIT samler inn personopplysninger og forklare hvordan disse personopplysningene blir brukt. 

 • Få brukerens samtykke til å samle inn og behandle personopplysninger når det er nødvendig, for å sikre åpenhet og muliggjøre tilbaketrekking av samtykke. 

 • Samle personopplysninger som er relevante og proporsjonal med formålet det samles inn for, og samle den inn for eksplisitte og legitime formål. 

 • Begrense tilgang til personopplysninger til enheter og personer med begrunnet behov for å få tilgang til slik informasjon. 

 • Behandle personopplysninger rettferdig og lovlig i alle operasjoner, inkludert ved overføring eller behandling av slike data utenfor landet der det er samlet inn. Behandling av personopplysninger bør begrenses til det som er nødvendig for driftsformål, effektiv kundebehandling og relevante kommersielle aktiviteter. 

 • Ikke beholde personopplysninger lenger enn det er lovlig eller nødvendig for driftsformål, effektiv kundebehandling og relevante kommersielle aktiviteter. Når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålene, som legitimerte den opprinnelige samlingen og behandlingen av dem, skal vi på passende måte slette eller anonymisere opplysningene. 

 • Oppbevar personopplysninger nøyaktig og rimelig oppdatert, og gi enkeltpersoner rimelige metoder for å få informasjon om personopplysninger som oppbevares om dem, og å rette opp unøyaktigheter. 

 • Gi kun personopplysninger til myndighetene i den grad det kreves ved lov eller med individets tillatelse.  

 • Vurder systematisk datasikkerhetsrisiko forbundet med innsamling, behandling og oppbevaring av personopplysninger. 

 • Krev tjenesteleverandører, i tråd med beskyttelsesnivået i dette regelverket, for å forhindre tap, tyveri, uautorisert avsløring eller tilgangpersoners upassende bruk av personopplysninger samlet av YIT. Forventer at tredjeparter som YIT ansetter, behandler slike data på en rimelig og lovlig måte i alle operasjoner, inkludert når slike data behandles utenfor landet der de ble samlet inn eller mottatt. 

 • Forventer at alle ansatte skal respektere konfidensialitetsplikten vedrørende personopplysninger. 

 

Kontaktinformasjon 

YIT Oyj er behandlingsansvarlig for behandling av dataene dine. Hvis du har noen spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine eller ønsker informasjon om og kontaktinformasjon for den utpekte databeskyttelsesansvarlig / personen som er ansvarlig for personopplysninger i alle YIT-konsernets selskaper, kan du kontakte oss ved å fylle ut dette skjemaet eller ved å sende e-post: privacy@yit.fi eller via post: YIT Oyj, P.O. Box 36, Panuntie 11, 00621 Helsinki, Finland. Mer informasjon er også tilgjengelig i Personvernerklæring for private kunder og Personvernerklæring for forretningskunder 

 

Informasjonskapsler 

Informasjonskapslene som brukes på dette nettstedet, brukes på en måte som ikke krenker personvernet til brukeren. Informasjonskapsler brukes for eksempel til måle- og forskningsformål for å fastslå typen og volumet til bruken av nettstedet. Informasjonskapsler kan også brukes i direkte markedsføring rettet mot selskaper eller markedsføring basert på brukerlister og remarketing. Formålet med slik markedsføring er å gi informasjon om aktuelle tjenester fra selskapet til brukere som tidligere har besøkt selskapets nettside. Vi lagrer ikke personopplysninger om brukeren, som for eksempel e-postadresser, telefonnumre eller kredittkortnumre. 

 

Informasjonskapsler tillater ikke tilgang til eller muligheten til å kopiere datalagringsenheten til terminalenheten, for eksempel harddisken. Brukeren kan blokkere informasjonskapsler ved å endre innstillingene til nettleseren, men dette kan føre til redusert funksjonalitet på sidene, og anbefales derfor ikke. Brukeren kan også når som helst slette informasjonskapsler i nettleseren sin. 

 

 

YIT samler inn og behandler personopplysninger for følgende formål: kontakte kunder, markedsføre YITs produkter og tjenester (inkludert målrettet e-postmarkedsføring, online-annonsering og personlige salgssamtaler), samle inn og håndtere tilbakemeldinger, levere forespurt informasjon og forespurte produkter eller tjenester forespurt eller bestilt fra YIT. 

 

I tillegg kan YIT dele kontaktopplysninger og nettadferdsdata, for eksempel besøk til nettsteder og klikk via e-post, med kanalpartnere med det formål å selge og markedsføre YITs produkter og tjenester. 

 

Brukerne kan målrettes for markedsføring ved å benytte systemene til tredjepartsleverandører (for eksempel Google), basert på brukerlister. Markedsføring basert på brukerlister benytter lister opprettet via brukernes informasjonskapsler som brukes på denne nettsiden. Annonsepolicyen som brukes i markedsføring basert på brukerlister, inkluderer interessebasert annonsepolicy fra Google Inc., den nyeste versjonen er tilgjengelig på http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=fi&answer=143465 Brukeren kan, hvis han/hun vil, administrere markedsføring basert på brukerlister på nettstedet Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com/fi Annonseringsinnstillingene for markedsføring betjent av Google kan administreres på: http://google.com/ads/preferences 

 

 

Nettstedsanalyse 

Dette nettstedet bruker nettstedanalyser – for eksempel Google Analytics, som er en nettanalysetjeneste drevet av Google Inc. («Google»). Nettstedanalyser bruker informasjonskapsler (tekstfiler) for å analysere nettstedstrafikk. Informasjonen som genereres av disse informasjonskapslene (så som IP-adresser), overføres og lagres av tjenesteleverandører. Tjenesteleverandører bruker deretter informasjonen til å rapportere til nettområdets eiere og leverer andre tjenester knyttet til nettstedets aktivitet og bruk av Internett. 

Tjenesteleverandører kan overføre data til tredjeparter når det er nødvendig å gjøre det ved lov eller der tredjeparter behandler informasjon på deres vegne. 

Tjenesteleverandører vil ikke knytte IP-adressen din sammen med andre data som de har lagret. Du kan deaktivere informasjonskapsler ved å endre nettleserinnstillingene, men det kan føre til redusert funksjonalitet på nettstedet. 

Ved å bruke og surfe på dette nettstedet, samtykker du til nettstedanalyseleverandører som behandler dine personopplysninger i samsvar med dette regelverket for de formål som er beskrevet i den. 

 

Tilgang til regelverket 

YIT kan endre dette regelverket, modifisere eller tilbakekalle tilgangen til dette nettstedet, eller innholdet på sidene når som helst, med eller uten varsel. Den effektive datoen for denne versjonen av dette regelverket er oppført ovenfor, for din referanse. Hvis YIT endrer denne retningslinjene på en måte som vil resultere i en materiell og ugunstig endring i måten YIT kan samle inn eller behandle dine personopplysninger som du har sendt inn YIT gjennom dette nettstedet, vil YIT legge inn et varsel om endringen på dette nettstedet.   

 

BRUKSBETINGELSER 

Brukerrettigheter 

Som angitt i disse vilkårene og i alle gjeldende lover og forskrifter, gir YIT deg rett til å se og laste ned materiale som tilbys på YITs nettside for personlige, ikke-kommersielle formål, forutsatt at du beholder opphavsrettserklæringer og andre indikasjoner på eierskap i alle kopier av materialet. 

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis med dette utsagnet er reservert. 

 

Immaterielle rettigheter (IPR) 

Alle immaterielle rettigheter knyttet til tjenesten (som opphavsrett, varemerker og domenenavn) tilhører forfatteren av materialet, YIT eller samarbeidspartneren. 

Det er forbudt å presentere, reprodusere, kopiere, overføre, videresende, lagre, endre, distribuere, publisere, gjenbruke, lisensiere, selge eller på annen måte utnytte informasjon som finnes på nettstedet for kommersielle formål uten skriftlig samtykke fra opphavsrettsinnehaveren, YIT eller samarbeidspartneren. 

Det er imidlertid lov å lagre eller kopiere informasjon til personlig bruk. Alle immaterielle rettigheter knyttet til materialet forblir hos den opprinnelige eieren. 

Under YITs uttrykkelige samtykke til nedlasting eller utskrift av informasjon publisert på nettstedet, kan brukeren bruke og vise slik informasjon selv offentlig, med henvisning til kilden. 

 

Ansvar 

YITs nettsted og innholdet der danner en tjeneste som YIT leverer til brukerne. YIT gjør sitt beste for å sikre nøyaktigheten av innholdet på nettstedet og kontinuerlig, uavbrutt tilgjengelighet av nettstedet. Til tross for det ovennevnte leveres YITs nettjenesteinnhold «som det er» og «som tilgjengelig». YIT gir ingen garantier med hensyn til nøyaktigheten eller påliteligheten til nettstedets innhold eller uavbrutt, rettidig, feilfri funksjonalitet i nettstedet. 

YIT, dets lisensgivere, samarbeidspartnere, ansvarlige personer eller ansatte skal ikke holdes ansvarlige for direkte, indirekte, umiddelbare, etterfølgende, uventede eller tilfeldige skader, straffeavgifter eller andre skader forårsaket av bruk av YITs nettsted eller dets innhold, utilgjengeligheten av nettstedet eller informasjon eller programmer som er inkludert i denne. 

YITs nettsted kan inneholde lenker til applikasjoner som eies og vedlikeholdes av tredjeparter, og disse koblingene anses å være en tjeneste for YITs nettstedbrukere. YIT påtar seg intet ansvar for slike nettsteder, applikasjoner, innhold eller nøyaktigheten i disse. Når du flytter til slike tredjepartssider, gjelder vilkårene for det aktuelle nettstedet. 

YIT forbeholder seg retten til å endre nettstedet når som helst. 

 

Materialer produsert av brukere 

Brukere som sender materiale (så som informasjon, bilder, spørsmål, ideer, ordre, osv.) til YITs servere (via e-post eller via YITs nettside), bekrefter og godtar følgende vilkår for materialleverandører: 

– Ingen del av materialet representerer noe som er ulovlig, truende, fornærmende, oppfordrer etnisk eller rasehat, pornografi, krenker religiøs tro, bryter mot immaterielle rettigheter eller ellers er uegnet til publisering. 

– Før du laster opp materialet, tas det rimelige tiltak for å finne og eliminere virus og andre skadelige elementer. 

– Materialleverandøren eier materialet og/eller har ubegrenset rett til å sende det til YIT, og YIT kan publisere materialet gratis og bruke materialet eller ideene i dette i sine produkter gratis, uten bruksrestriksjoner, uten kildehenvisninger og fri fra betalingsforpliktelser eller ansvar. 

– Materialleverandøren skal ikke føre rettssaker mot YIT med hensyn til materialet som er levert, og materialleverandøren skal refundere YIT for eventuelle kostnader og skader som oppstår som følge av rettssaker opprettet av noen part mot YIT med hensyn til materialet som er levert. 

YIT har rett til å avhende materiale som sendes inn av brukere når som helst. YIT påtar seg intet ansvar for materialer som sendes til sine servere. 

 

Endre nettsted 

YIT forbeholder seg retten til å endre innholdet på nettstedet, forhindre eller begrense tilgangen til nettstedet, eller lukke nettstedet når som helst, av hvilken som helst grunn og uten særskilt varsel. YIT har ikke noe ansvar overfor brukerne for endring eller stenging av nettstedet. 

 

Gjennomgå bruksvilkårene 

YIT forbeholder seg retten til å revidere disse bruksbetingelsene når som helst, uten særskilt varsel. Endringene trer i kraft så snart de publiseres på nettsiden. 

 

Vilkår for bruk av sosiale medier 

Formålet med YITs bruk av sosiale medier er å fungere som en diskusjonsplattform for personer som er interessert i YIT. YIT påtar seg imidlertid intet ansvar for kommentarer som brukere legger ut på siden. Vi forbeholder oss retten til å slette innhold som er i strid med disse bruksvilkårene eller som på annen måte anses som upassende. 

Respekter andre brukere og deres synspunkter, og utvis vanlig folkeskikk. På siden vår er det forbudt å legge ut upassende innhold eller materiale som er truende, ærekrenkende, oppfordrer til etnisk hat eller rasehat, pornografisk, krenker religiøse overbevisninger utgjør reklame eller krenker opphavsretten. Brukere som bryter disse bruksvilkårene, kan bli hindret fra å kommentere på siden. 

YITs ansatte må identifisere seg som representanter for YIT. 

 

Gjeldende lov 

Disse bruksvilkårene er underlagt finsk lov, med unntak av tilkoblingsfaktorregelen. Eventuelle uoverensstemmelser knyttet til disse bruksvilkårene skal løses i en finsk domstol.