Velg nettsted:
Corporate site:

Selskapet

Stort bygg- og anleggskonsern

YIT Norge er en del av YIT Group som er det største finsk bygg- og anleggskonsern med omfattende virksomhet i Nord-Europa. Konsernet har virksomhet i 10 land: Finland, Russland, Sverige, Norge, Baltikum, Tsjekkia, Slovakia og Polen. Den omfattende virksomheten innbefatter blant annet eiendomsutvikling, bygging av boliger og næringsbygg, veidrift og bygging av krevende infrastruktur. YIT legger vekt på funksjonelle, attraktive og bærekraftige byer og miljøer i all sin virksomhet.

Konsernet har en omsetning på 38 milliarder kroner og har nærmere 8 000 ansatte. YIT Corporation er børsnotert på Nasdaq Helsinki. Les mer om konsernet på www.yitgroup.com