Velg nettsted:
Corporate site:

Selskapet

Stort bygg- og anleggskonsern

YIT Norge er en del av YIT Group som er et stort finsk bygg- og anleggskonsern med omfattende virksomhet i Nord- og Øst-Europa. Konsernet har virksomhet i Skandinavia, Finland, Baltikum, Russland, Polen, Tsjekkia og Slovakia. Den omfattende virksomheten innbefatter blant annet eiendomsutvikling, bygging av boliger og næringsbygg, asfaltering, veidrift og bygging av infrastruktur. YIT legger vekt på bærekraft i all sin virksomhet.

Konsernet har en omsetning på 38 milliarder kroner og har over 10.000 ansatte. YIT Group er børsnotert på Nasdaq Helsinki. Les mer om konsernet på www.yitgroup.com