Selskapet

Selskapet

Stort bygg- og anleggskonsern

YIT Infra Norge AS er en del av det finske selskapet YIT Group. YIT er Finalnds største bygg- og anleggskonsern med omfattende virksomhet i Nord-Europa. YIT Groups virksomheter befinner seg i Finland, Sverige, Norge, Estland, Latvia, Litauen, Tsjekkia, Slovakia og Polen. 

YIT jobber med eiendomsutvikling, bygging av boliger og næringsbygg, veridrift og bygging av krevende infrastruktur. YIT vektlegger funksjonelle, attraktive og bærekraftige byer og miljøer i all sin virksomhet. 

Konsernet  har en omsetning på 38 milliarder kroner og har rundt 8 000 ansatte. YIT Corporation er børsnotert på Nasdaq Helsinki. Les mer om konsernet på www.yitgroup.com