• NO Articles
  • Nyheter
  • 20.10.2020

YIT har nå gjennomført samarbeidsforhandlingene og starter forberedelsene til å avvikle virksomheten i Norge

1 oktober 2020 kunngjorde YIT at selskapet begynner å planlegge avvikling av infrastrukturvirksomheten i Norge og innlede samarbeidsforhandlinger med de ansattes representanter i Norge.

Samarbeidsforhandlingene er nå gjennomført, nedleggelsen av selskapet vil berøre 130 ansatte.  YIT starter nå forberedelsene til å legge ned infrastrukturvirksomheten i Norge. Selskapet vil avvikles når alle pågående byggeprosjekter er ferdigstilt innen utgangen av 2022. Som et resultat av beslutningen om å legge ned virksomheten, vil YIT ta en nedskrivning på ca. EUR 12 millioner i tredje kvartal 2020-resultater.

Nedskrivningen vil bli presentert som en justeringspost, og det vil derfor ikke ha innvirkning på justert driftsresultat. I tillegg vil driftsresultat eller tap fra virksomhetene som skal legges ned fra og med tredje kvartal registreres i justering av poster og vil ikke bli presentert i justert driftsresultat.

Omsetningen i infrastrukturvirksomheten i Norge var 51 millioner euro i 2019.