• News
  • Nyheter
  • 05.06.2019

Dam Mjåvatn

YIT Anlegg har inngått avtale E-CO Energi AS om å bygge ny Dam Mjåvatn i Ål i Hallingdal. Mjåvatn ble regulert som en del av Hol I-utbyggingen på slutten av 1940-tallet. Oppdraget innebærer bygging av ny dam i betong nedenfor eksisterende dam, en dam som senere skal fjernes. I tillegg til den nye dammen skal YIT bygge en tappetunnel.

Den nye dammen blir ca. 100 meter lang og 11 meter på det høyeste. I forbindelse med dambyggingen vil det gå med ca. 4.000 kubikkmeter betong og 100 tonn armeringsjern. Videre skal det sprenges ut ca. 500 meter med tunnel.

Arbeidene YIT skal utføre, vil pågå i perioden sommeren 2019 til høsten 2020 og på det meste vil YIT ha om lag 20 mann i sving på anlegget. Hele anlegget skal stå ferdig sommeren 2021.

- Vannkraft-anlegg er et hovedsatsingsområde for YIT Anlegg. Vi har tung kompetanse innen både tunnel og betong, og denne kompetansen får vi utnyttet til fulle på vannkraft-prosjekter. Dam Mjåvatn blir det fjerde vannkraft-prosjektet YIT har til utførelse. De øvrige er Jølstra kraftverk, Løkjelsvatn kraftverk og Dam Kuli. YIT vil takke E-CO Energi for oppdraget og tilliten de viser oss, sier direktør Anlegg Stian Andreassen.

E-CO Energi er Norges nest største kraftprodusent med en årlig produksjon på ca. 13 TWh og er 100 prosent eid av Oslo kommune.