• Anlegg

Vestfjorden Avløpsselskap

Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) håndterer hele vestre Oslos avløpsvann og kloakk i sitt anlegg på Slemmestad. YITs anleggsvirksomhet har sprengt ut hall og sjakt for håndtering av ristgods i avløpsvannet og kloakken.

YITs (tidligere Lemminkäinens) anleggsvirksomhet har bistått i oppgradering av anlegget som gjennomfører første siling (såkalt risting) av avløpsvannet og kloakken fra vestre Oslo. YIT (tidligere Lemminkäinen) har sprengt ut en fjellhall under ristanlegget som skal brukes til mellomlagring av ristgodset i containere før de transporteres videre til deponering (avfall av type Q-tips og andre objekter som ikke lar seg bryte ned i renseanlegget for øvrig). I tillegg har YIT sprengt ut en sjakt fra ristanlegget og ned til hallen med containere.

Anlegget har blitt et lukket system hvor ristgodset går i rør fra ristene, ned gjennom sjakten til containere, noe som bidrar til å redusere lukt og bedre arbeidsmiljøet for de som arbeider i renseanlegget. Sprengnings- og anleggsarbeidet tok hensyn til strenge krav til minimering av rystelser, for å unngå å påvirke det nærliggende prosessanleggets gassmotor og renseanleggets drift for øvrig. YIT har benyttet elektroniske sprengkapsler og enhullsopptenning for å redusere rystelser, og har hatt tett kontakt med bygge- og prosjektledelsen i VEAS slik at arbeidene har kunnet pågå mens renseanlegget har vært i full drift. YIT fikk også et tilleggsoppdrag med å mekanisk ta ut berg for vaskehall og el-rom i adkomsttunnelen til renseanlegget. I løpet av prosjektet har det blitt tatt ut 5000 m3 berg. Prosjektet ble sluttført i Mai 2015.

FAKTA

Oppdragsgiver: Vestfjorden Avløpsselskap

Hvor: Slemmestad, Asker

Hva: Utvidelse av fjellanlegg for å få på plass en ny løsning for håndtering av ristgods. Ristgods er søppel i avløpsvannet som fanges opp av rist når det kommer inn i avløpsanlegget. Totalt ble det tatt ut 5000 m3 berg.

Oppdraget ferdigstilt: Mai 2015

Detaljer

Prosjektnavn
Vestfjorden Avløpsselskap
Kunde
Vestfjorden Avløpsselskap
Sted
Norge - Slemmestad
Land
Norway
År
2015
Prosjekt status
Ferdig
Forretningsområde
Anlegg