• Anlegg

Omfundamentering av Kongegården, Halden

Vi brukte jetpeler for å stabilisere vernede og historiske Kongegården i Halden

Kongegården ble påbegynt etter bybrannen i 1817 og sto ferdig i 1820. Huset er bygget på tømmerflåter som var den vanligste fundamenteringen i områder med ustabile grunnforhold. Huset har stått i snart 200 år, men de siste årene har elven og trafikken rundt gitt huset stadig større setningsskader.

Omfundamentering med jetpeler av geobetong, som er metoden YIT Infra benyttet på Kongegården, er ikke veldig alminnelig i Norge. Det unike med denne metoden er at det ble benyttet en rigg som kommer seg inn en 70 cm bred dør og som kan jobber på steder der takhøyden er godt under to meter. Riggen kan brukes nesten hvor som helst og det trengs liten plass for å utføre arbeidet.

Selve arbeidet besto i å borre seg ned i grunnen og erodere bort de gamle fundamentene, treflis og annet som befant seg under bygget. Hullet fyltes med en 50/50 blanding av vann og sement som spyltes ut gjennom en dyse under høytrykk. Leire, stein og annet i grunnen blander seg med sementen og pelene blir herdet. Det ble etablert ca. 90 peler som gikk ned til 6-7 meter under bakkenivå. Pelene hadde en diameter på 2,2 meter i bunn og 1,8 meter i toppen hvorav 80-90 cm av pelen ligger under grunnmuren på huset og bærer vekten.

YIT Infra Norge samarbeidet med Høyskolen i Østfold og deres laboratorium i Fredrikstad for å kvalitetssikre pelene. Hvor mange peler og hvilket blandingsforhold disse skal ha blir avgjort av hvordan grunnforholdene er og hva som blander seg med sementen. Derfor ble pelene nøye testet for å være sikker på at det ble brukt riktig mengde sement og riktig antall peler.

Selv ved utførelse av arbeidet ble bygget brukt som bolig og næringsbygg. Beboerne la selvfølgelig merke til arbeidet som ble utført, men beboerne ble positivt overrasket da det var mindre støy og vibrasjoner enn hva de forventet.

Prosjektet ble utført med fokus på å sikre et minst mulig avtrykk i miljøet. Det ble hengt et siltgardin langs kaifronten og elvebredden for å forhindre at masser rant ut i elven. Det ble ikke brukt kjemikalier i prosjektet, men siden Tista som renner rett forbi er en lakseelv ble ingen sjanser tatt.

Arbeidet med Kongegården var det første prosjektet YIT Infra Norge gjennomførte med denne teknologien. Denne metoden kan benyttes på nesten alle steder der det trengs å forsterke fundamenteringen, og med mange ustabile masser i Norge hvor mange bygg sliter med bevegelser i fundamentet vil markedet her også vokse.

Les mer om prosjektet her

Detaljer

Prosjektnavn
Kongegården
Kunde
Riksantikvaren
Sted
Halden
Land
Norway
År
2017
Prosjekt status
Ferdig
Forretningsområde
Anlegg