• Anlegg

Fjærlandsprosjektet

Fjærlandsprosjektet i Sogn og Fjordane omfatter utbygging av totalt seks småkraftverk basert på elver som renner ut i Fjærlandsfjorden.

YIT skal bygge to av kraftverkene, Lidal og Romøyri, for oppdragsgiver Småkraft AS. Etter oppstart i september 2015 er arbeidene med tunneldriving og bygging av inntak godt i gang.

For kraftverkene Lidal og Romøyri skal YIT levere alle deler av prosjektet, inkludert inntak, sjakter, tunneler og kraftstasjoner. I tillegg skal YIT bygge inntakene på to av de øvrige kraftverkene Fjærlandsprosjektet, også disse er veiløse. Totalt skal vi drive ca. 2,5 km tunnel.

Byggearbeidene startet 13. juli 2015 og skal være ferdig i desember 2016. Kontrakten har en verdi på cirka 200 millioner kroner.

Detaljer

Prosjektnavn
Fjærlandsprosjektet
Kunde
Småkraft AS
Sted
Fjærland
Land
Norway
År
2016
Prosjekt status
Ferdig
Forretningsområde
Anlegg