• Anlegg

Tisleifjord dam og kraftverk

I 2005 vant YIT Anlegg kontrakt med Foreningen Bægnavassdragets Regulering om bygging og forsterkning av steinfyllingsdammen ved Tisleifjorden.

Kontrakten for Tisleifjord dam omfattet bygg- og anleggstekniske arbeider, inkludert fyllingsarbeider for å heve og forsterke fyllingsdammen, samt forhøyning av dammens tetningselement i eksisterende damkrone. Arbeidene omfatter også:

  • Instrumentering i form av drenasjegrøfter, lekkasjemålekummer, setningsbrønner og setningsbolter
  • Grøfter og trekkerør for strøm og signaler, langs og i damfoten

Dammen ved Tisleifjorden består både av en steinfyllingsdel og en betongdel, og ble bygget i perioden 1948 til 1950. Nye myndighetskrav til steinfyllingsdammer gjør at denne delen må forsterkes. Betongdelen av dammen skal rehabiliteres for betongskader som har oppstått i løpet av 60 år.

I tilknytning til damarbeidene skal Skagerak Kraft AS bygge et nytt småkraftverk inntil dammen. Tisleifjord kraftverk skal bruke vannet som i dag slippes gjennom tappelukene. Kraftverket får en ytelse på 1,6 MW og vil produsere 6,5 GWh per år, omtrent tilsvarende strømforbruket til 325 husstander.

Tisleifjord dam og kraftverk

  • Prosjekttype: Anlegg
  • Status: Avsluttet
  • Tidsrom: Våren 2013 til høsten 2015
  • Byggherre: Foreningen Bægnavassdragets Regulering (Tisleifjord dam) og Skagerak Kraft AS (Tisleifjord kraftverk)
  • Kontraktssum: Om lag 133 millioner kroner for prosjektet Tisleifjord dam, og om lag 33 millioner kroner for prosjektet Tisleifjord kraftverk
  • Hovedentreprenør: Lemminkäinen Norge
  • Adresse: Tisleifjorden, Valdres

Detaljer

Prosjektnavn
Tisleifjord dam og kraftverk
Kunde
Foreningen Bægnavassdragets Regulering (Tisleifjord dam) og Skagerak Kraft AS (Tisleifjord kraftverk)
Sted
Tisleifjorden, Valdres
Land
Norway
År
2015
Prosjekt status
Ferdig
Forretningsområde
Anlegg