Velg nettsted:
Corporate site:

Tisleifjord dam og kraftverk

I 2005 vant Lemminkäinen Anlegg kontrakt med Foreningen Bægnavassdragets Regulering om bygging og forsterkning av steinfyllingsdammen ved Tisleifjorden

Kontrakten for Tisleifjord dam omfattet bygg- og anleggstekniske arbeider, inkludert fyllingsarbeider for å heve og forsterke fyllingsdammen, samt forhøyning av dammens tetningselement i eksisterende damkrone. Arbeidene omfatter også:

  • Instrumentering i form av drenasjegrøfter, lekkasjemålekummer, setningsbrønner og setningsbolter
  • Grøfter og trekkerør for strøm og signaler, langs og i damfoten

Dammen ved Tisleifjorden består både av en steinfyllingsdel og en betongdel, og ble bygget i perioden 1948 til 1950. Nye myndighetskrav til steinfyllingsdammer gjør at denne delen må forsterkes. Betongdelen av dammen skal rehabiliteres for betongskader som har oppstått i løpet av 60 år.

I tilknytning til damarbeidene skal Skagerak Kraft AS bygge et nytt småkraftverk inntil dammen. Tisleifjord kraftverk skal bruke vannet som i dag slippes gjennom tappelukene. Kraftverket får en ytelse på 1,6 MW og vil produsere 6,5 GWh per år, omtrent tilsvarende strømforbruket til 325 husstander.

Tisleifjord dam og kraftverk
  • Prosjekttype: Anlegg
  • Status: Avsluttet
  • Tidsrom: Våren 2013 til høsten 2015
  • Byggherre: Foreningen Bægnavassdragets Regulering (Tisleifjord dam) og Skagerak Kraft AS (Tisleifjord kraftverk)
  • Kontraktssum: Om lag 133 millioner kroner for prosjektet Tisleifjord dam, og om lag 33 millioner kroner for prosjektet Tisleifjord kraftverk
  • Hovedentreprenør: Lemminkäinen Norge
  • Adresse: Tisleifjorden, Valdres
Detaljer

Tisleifjord dam og kraftverk

Foreningen Bægnavassdragets Regulering (Tisleifjord dam) og Skagerak Kraft AS (Tisleifjord kraftverk)

Tisleifjorden, Valdres

Norge

2015

Anlegg

Stian Andreassen
Anleggsdirektør
Close