• Anlegg

Boliden

YIT Anlegg vant kontrakt med Boliden Odda AS om å utvide eksisterende deponi i berg for lagring av residu fra sinkproduksjon.

Kontrakten omfattet forlenging av tre tunneler på om lag 170 meter per tunnel, og bygging av to nye lagringshaller, hver med volum på 275 000 m3. Arbeidene omfattet også:

  • Betongvegger med samlebasseng, ventiler og rør for dekantering
  • Betongplugger i bunntunnel for tetting av haller
  • Bygningsmessige arbeider og rørledningsarbeider i fjellanlegg
  • Strossing for tunnelutvidelse, nisjer og synker
  • Sarkofag for kvikksølvresidu i en av hallene
  • Dumping/tipping av masser i sjø og kontroll av deponerte masser

Detaljer

Prosjektnavn
Boliden
Kunde
Boliden Odda AS
Sted
Odda, Hordaland
Land
Norway
År
2014
Prosjekt status
Ferdig
Forretningsområde
Anlegg