Code of Conduct

Code of Conduct

YITs etiske retningslinjer

Vi opptrer i samsvar med våre verdier og prinsipper. De etiske retningslinjene skal styre vår virksomhet i forhold til kunder, ansatte, aksjonærer, samarbeidspartnere, konkurrenter, samfunn, miljø, åpenhet om vår
virksomhet, kommunikasjon og databeskyttelse. Du vil også finne informasjon
om etterlevelse av våre retningslinjer og rapportering av brudd på disse.