• News
  • Nyheter
  • 15.07.2019

YIT vant kommunekontrakt for Harstad og Elverum

YIT har nylig vunnet kontrakter for to kommuner, Harstad og Elverum.

Harstad kommune

Avtalen gjelder for 2 år med anledning for opsjon på 1 + 1 år med 2019 som første kontraktsår. YIT hadde laveste pris i anbudskonkurransen og det er YITs avdeling i Harstad som skal utføre kontrakten. Anslått mengde med asfalt er 10.000 tonn for toårsperioden. Resultatet fra anbudskonkurransen var som følger:

 

Tilbyder

Anbudssum eks. mva.

1.       YIT Norge AS

15 375 000,-

2.       Nord Vei & Anlegg AS

16 095 100,-

               

 

Elverum kommune

Kontrakten omfatter asfaltering av kommunale veier i 2019. I tillegg til veier, skal det asfalteres i forbindelse med etableringen av en skate-park. Anslått mengde med asfalt er 3.600 tonn. Resultatet av anbudskonkurransen ble som følger:

  1. YIT NOK 3.727.763 
  2. Veidekke NOK 3.774.171
  3. Stange Asfalt NOK 3.957.437