• Nyheter
  • 09.01.2020

YIT skal stabilisere rasområdet i Nittedal

YIT Infra Norge AS har signert avtale med Nittedal Kommune for massestabilisering etter kvikkleireskredet på Li ved Nittedal 16. september 2019.

Kvikkleireskredet medførte evakuering av om lag 25 boliger og flere bedrifter, og de berørte er i dag fortsatt evakuert.

Før beboerne og bedriftene kan flytte tilbake må området stabiliseres med kalk og sement. Jobben skal utføres av YIT Infra Norge AS, som startet arbeidet 6. januar 2020.

- Vårt oppdrag er å sørge for å stabilisere massene i området, slik at beboerne og bedriftene kan flytte tilbake og føle seg trygge. Vi skal også løse oppdraget på en effektiv måte, slik at evakueringstiden blir så kort som mulig, sier Olav Guldseth, Avdelingsleder i YIT.