• News
  • Nyheter
  • 15.07.2019

YIT skal asfaltere på Hammerfest lufthavn

YIT har vunnet anbudskonkurransen for asfaltering av ny helikopteroppstillingsplass ved Hammerfest lufthavn.

På grunn av økt trafikk ved lufthavnen er det behov for å utvide arealet for helikopteroppstilling. Det er dette området som skal asfalteres. Det skal legges ca. 5.800 kvadratmeter med asfalt på nye arealer, i tillegg skal ca. 1.000 kvadratmeter reasfalteres. For ikke å skape problemer for flytrafikken, må deler av arbeidet utføres på kvelds- og nattestid. Arbeidene skal utføres i uke 33 i 2019.

Anbudskonkurransen ble gjennomført som konkurranse med forhandlinger. Ved tildelingen ble pris vektet 80 prosent og oppgaveforståelse vektet 20 prosent. Av innsendte tilbud hadde YIT høyest score på både pris og oppgaveforståelse.

- Avinor har i mange år vært en stor og viktig kunde for YIT, spesielt her i Nord-Norge. Derfor var det både viktig og hyggelig å vinne denne kontrakten. Vi takker Avinor for oppdraget og tilliten de viser YIT ved å tildele oss denne kontrakten, sier regionsjef Nord Hans Henrik Hellandsjø.