• News
  • Nyheter
  • 04.04.2019

Veldig god anbudsrunde for YIT

Hvert eneste år gjennomfører Statens vegvesen anbudskonkurranser i februar og mars for reasfaltering av riks- og fylkesveier, så også i år.

For YIT ble årets anbudsrunde meget hyggelig, med en solid økning i tonn og markedsandel. Kontraktene YIT vant i 2018 omfattet legging av 228.000 tonn med asfalt. Etter årets anbudsåpning ligger YIT an til å vinne kontrakter som omfatter 348.000 tonn med asfaltlegging, en økning på hele 53 prosent sammenlignet med fjoråret. Også markedsandelen økte kraftig. I fjor vant YIT 9,5 prosent av tonnene. I 2019 er markedsandelen på 16,5 prosent.

- Dette har vært en veldig god anbudsrunde for YIT med en kraftig volumvekst i et viktig marked. Det er gledelig å registrere at vi vinner kontrakter i alle regioner og at vi fortsatt har en meget sterk stilling i Nord-Norge. Det er også gledelig å registrere at vi ligger an til å vinne kontrakter med strenge miljøkrav, det være seg CO2-utslipp eller bruk av miljøasfalt (asfalt produsert ved lavere varme og ved bruk av mindre energi), sier adm. direktør Ingrid Tjøsvold.