• News
  • Nyheter
  • 04.12.2019

Skryt for Lierne-jobben!

I 2019 utførte YIT asfaltering av veier i Lierne i Trøndelag, på oppdrag fra Statens vegvesen.

Dette var en pilotkontrakt ettersom CO2-utslipp for første gang ble benyttet som tildelingskriterium, i tillegg til pris. YIT hadde lavest pris og lavest CO2-utslipp i sitt tilbud. Kontrakten og tildelingskriteriene har fått mye oppmerksomhet og Statens vegvesen er meget fornøyd med YITs utførelse av kontrakten. YIT arbeider for å redusere miljøbelastningen ved sin asfaltproduksjon og ønsker seg flere kontrakter med miljø som tildelingskriterium. I linken under kan du lese mer om kontrakten i en artikkel fra Anlegg & Transport.

Link til artikkel: Suksess for klimavennlig asfalt