• News
  • Nyheter
  • 03.07.2019

Peab kjøper YITs virksomhet innen Asfalt og Pukk & Grus

YIT og Peab har inngått avtale om salg av YITs virksomhet innen Asfalt og Pukk & Grus i Finland, Sverige, Norge og Danmark til Peab.

Kjøpesummen er 280 millioner euro og transaksjonen vil skje 1. januar 2020 når godkjenning fra konkurransemyndighetene forventes å foreligge.

Salget omfatter YITs asfaltvirksomhet, med unntak av Veivedlikehold i Finland og Asfalt i Russland. De ansatte i virksomhetene som nå blir solgt, blir overført til Peab. Dette omfatter i alt ca 1700 personer, hvorav de fleste jobber i Finland.

Anlegg i YIT selges ikke og den norske anleggsvirksomheten i YIT vil derfor fortsette som en del av YIT.

Siden fusjonen mellom YIT og Lemminkäinen ble gjennomført i februar 2018 har det vært gjennomført omfattende tiltak for å bedre lønnsomheten i den norske asfaltvirksomheten. Effekten av disse tiltakene har vært meget god og lønnsomheten i den norske asfaltvirksomheten er betydelig forbedret det siste året.

Frem til utgangen av 2019 vil asfaltvirksomhetene i YIT og Peab fortsette å være konkurrenter.