• News
  • Nyheter
  • 18.06.2019

Mjåvatn

YIT Anlegg inngikk nylig en avtale med E-CO Energi AS om å bygge ny Dam Mjåvatn i Ål i Hallingdal og er nå i gang med anleggsarbeidene. Arbeidene vil pågå frem til høsten 2020 og på det meste vil YIT ha om lag 20 mann i sving på anlegget. Oppdraget omfatter bygging av ny dam i betong nedenfor eksisterende dam. Den nye dammen blir ca. 100 meter lang og 11 meter på det høyeste. I tillegg skal YIT sprenge ut en tappetunnel på ca. 500 meter.