• News
  • Nyheter
  • 15.07.2019

Miljøasfalt i bjørneland

En av de 15 kontraktene YIT vant for Statens vegvesen i 2019 ligger i det nordøstre hjørnet av Trøndelag, i kommunene Lierne og Røyrvik. Veiene ligger faktisk så langt øst at de penser innom svenskegrensen.

Kontrakten er spesiell på grunn av at kontraktstildelingen ikke bare ble gjort på grunnlag av pris - miljø ble også tillagt betydelig vekt. I denne kontrakten innebar det at entreprenøren ble premiert jo lavere CO2-utslipp de vil ha ved utførelse av kontrakten. EDP ble brukt til å beregne CO2-utslippene. For YIT innebar det at gass ble brukt som fyringsmedium på verket og at lastebilene som transporter asfalten oppfyller Euro 6-kravene.

YIT vant ikke kontrakten bare på grunn av pris. Vi hadde også den laveste prisen med en anbudssum på 44,4 mill. kroner. Totalt skal det legges 48.000 tonn med asfalt fordelt på 59 km med veg og som innebærer både fresing, oppretting og legging av nytt slitelag. Verket YIT benytter på denne kontrakten er et mobilt verk som de siste årene har produsert asfalt i Sirdal. Bitumen fraktes med trailer fra Bodø og i gjennomsnitt er 2,5 trailer innom og leverer bitumen på dagene med produksjon. Prosjektleder for kontrakten er Lill Karin Grønlund.

- Arbeidene i Lierne startet opp i uke 20 og leggingen skal etter planen være ferdig 1. oktober. Produksjon og legging gjennomføres av to lag i en toskifts-ordning. Det ene laget er fra Karmøy og det andre er fra Finnmark, ispedd forsterkninger fra Tromsø. Til tross for at et par dager har regnet bort og noen stopp på verket, er vi på plan i forhold til fremdrift. Det skyldes våre dyktige ansatte, opplyser Lill Karin Grønlund.

Onsdag var laget fra Karmøy i gang med legging av slitelag, etter at det er lagt over 2 mil med oppretting. Laget består foruten av bas Kåre Kvianes, av Rasmus Riis, Kai Stange, Ingmar Schultze og Jan Inge Matsson.  Dette er en meget erfaren gjeng, med fartstid i selskapet på mellom 10 og 25 år.

 - YITs ansatte bor på Limingen Gjestegård, som ligger 35 km unna verket. Vi har det veldig bra på Limingen med god mat og forpleining. Vi har i det hele tatt ingen ting å klage på, sier Kåre Kvianes.

Også Statens vegvesen er fornøyd med tingenes tilstand. - Vi har etablert et veldig godt forhold til byggherren og på byggemøtene har det ikke vært annet enn skryt å få, sier Lill Karin Grønlund.

Asfaltleggingen pågår i et tynt befolket område. ÅDT’en er på en del av strekningene nede på 70. Selv om det bor få mennesker i området, er dette den delen av landet med størst forekomst av bjørn. Lill Karin Grønlund kunne onsdag opplyse om at ingen YIT-ansatte var tatt av bjørn.

Hittil.