• Nyheter
  • 26.01.2020

Årets asfaltpris for 2019 til YIT!

Torsdag 23. januar avholdt Norsk Asfaltforening den årlige Asfaltdagen. Høydepunktet på Asfaltdagen er tildeling av prisen for årets asfaltjobb. I år gikk seieren til YIT og laget Stange-Kvianes, for jobben laget og YIT utførte for Statens vegvesen på fylkesveier i Lierne i Trøndelag i 2019.

I juryens begrunnelse heter det:

«Laget får prisen for svært bra utført asfaltering på fylkesvegnettet ved Tunnsjøen nord i Trøndelag. Et lavtrafikkert vegnett, men av avgjørende betydning for innbyggerne og verdiskapningen i distriktene. Dette er også en av de første EPD-kontraktene innen asfalt, og bedriften har ved sin seriøse  gjennomføring bidratt til arbeidet med å nå bransjens klimamål og å styrke vårt omdømme.»

YITs vinnerlag besto av:

  • Kai Stange, formann
  • Kåre Kvianes, bas
  • Jan Inge Mattsson
  • Sirwan Farag
  • Ingmar Schultze
  • Rasmus Riis

Laget tilhører YITs avdeling på Karmøy og er en meget erfaren gjeng, med lang fartstid både i selskapet og asfaltfaget.

Kontrakten i Lierne omfattet legging av 48.000 tonn med asfalt fordelt på 59 km med veg og hvor både fresing, oppretting og legging av nytt slitelag inngikk. Det var avdeling Finnmark, ledet av avdelingsleder Kenneth Tangen som hadde kontrakten, mens prosjektleder Lill Karin Grønlund ledet gjennomføringen. Arbeidene startet i juni og pågikk til oktober.

Lierne-kontrakten var spesiell på grunn av at kontraktstildelingen ikke bare ble gjort på grunnlag av pris - miljø ble også tillagt betydelig vekt. Det innebar at entreprenøren ble premiert jo lavere CO2-utslipp de ville ha ved utførelse av kontrakten. EDP ble brukt til å beregne CO2-utslippene. For YIT innebar det at gass ble brukt som fyringsmedium på asfaltverket og at lastebilene som transporterte asfalten oppfylte Euro 6-kravene. YIT hadde laveste pris og det laveste CO2-avtrykket.

Prosjektet manglet ikke utfordringer. Prosjektet ble gjennomført med et mobilanlegg i et grisgrendt område, noe som stilte tøffe krav til logistikken, men logistikken gikk veldig bra.  - Det skyldes at Lill Karin gjorde en veldig bra jobb med planleggingen, noe som var helt avgjørende for både fremdrift og kvalitet, sier formann Kai Stange.

Laget fra Karmøy utførte jobben fra start til slutt, men hadde en måneds tid hjelp fra lag Broks fra Finnmark ispedd forsterkninger fra Tromsø. Karmøy-laget understreker at disse gutta også skal ha sin del av æren for at prosjektet gikk så bra. - Et viktig suksesskriterium for den gode jobben som ble utført, var det gode samholdet på laget, sier bas Kåre Kvianes.

Det var ikke bare juryen som var fornøyd med jobben. - Også Statens vegvesen var meget fornøyd med jobben vi gjorde, opplyser prosjektleder Lill Karin Grønlund.

- Dette er en stor dag for YIT Norge og jeg er mektig stolt av jobben våre dyktige ansatte har gjort på Lierne-kontrakten. Jeg vil rette en stor takk til laget fra Karmøy, Lill Karin og Kenneth, og gratulere så mye med prisen, den er velfortjent, sier adm. direktør Ingrid Tjøsvold i YIT Norge.

- YIT har en klar ambisjon om å redusere miljøbelastningen ved asfalten vi produserer. Det er mange tiltak som skal bidra til denne utviklingen, men økt bruk av LTA, gass som fyringsmedium og bruk av gjenbruksmasser er blant de viktigste. YIT ønsker seg flere kontrakter med miljø som tildelingskriterium og jeg vil takke Statens vegvesen, både for tildelingen og det gode samarbeidet på Lierne-kontrakten, sier Ingrid Tjøsvold.