• News
  • Nyheter
  • 26.06.2017

Kirurgisk sprengning

2 000 til 11 000 liter i sekundet. Hver time. Hver dag. Hele året. Vestfjorden Avløpsselskap håndterer hele vestre Oslos avløpsvann og kloakk i sitt anlegg på Slemmestad. YITs anleggsvirksomhet sprenger ut sjakt og hall for håndtering av Q-tipsens siste reise.

Anlegget tar i mot alt avløpsvann fra gater og kloakk i et område som omfatter mange tusen beboere vest for Frognerparken og Akershus Festning. Avløpsvannet kommer inn via rør under havoverflaten og blir pumpet inn i roterende rister, som siler ut ristgods eller tørrstoffet. 

Ristgods og tørrstoff. Andre ord for Q-tips, våtservietter, vaskefiller, bleier og annet som ikke hører hjemme i toalettet, eller som blir med ned i avløpssystemet fra gater og torg. I følge VEAS har dette økt betydelig i omfang de siste årene. Anlegget som står på Slemmestad i dag er fra 1980. Det har behov for en oppgradering av den delen av prosessen som omfatter første siling av avløpsvannet og kloakken.

Oppdraget har VEAS gitt til YITs anleggsvirksomhet, som er i full sving med et tunnellag ledet av anleggsleder Tomas Lindström. 

- Vi holder på å sprenge ut en hall under ristanlegget, som skal brukes til lagring og transport av containere med ristgods. I tillegg skal vi sprenge ut en sjakt fra ristene og ned til hallen med containerne. Når anlegget er ferdig blir det et lukket system hvor ristgodset går i rør fra ristene, ned gjennom sjakten til containerne som fraktes til deponi med lastebiler, sier Lindström.

I følge anleggslederen er ikke sprengningsjobben av den helt vanlige typen.
- Avløpsanlegget har en gassmotor som produserer strøm gjennom bruk av biogassen avfallet produserer. Denne gassmotoren er sårbar mot risting, så vi må gjennomføre sprengningen på en litt spesiell måte. Vi bruker enhullsopptenning, én detonasjonstid per hull, og elektroniske sprengkapsler for å redusere risting. I tillegg har vi tett kontakt med bygge- og prosjektledelsen i VEAS slik at vi får gjennomført sprengningen uten at det forstyrrer driften i anlegget, sier Lindström.
Bas Anders Helge Bratteland er enig i at oppdraget er krevende.

- Ja, rystelseskravene gjør at vi må ta ekstra hensyn. I tillegg består fjellet her av leirskifer, som er litt ekstra utfordrende å jobbe med, sier han.

Formann Magnar Breimoen har jobbet på anlegg siden 1969, og har sett det meste.

- Dette er forsiktig sprenging på høyt nivå. Vi er et lag som har jobbet sammen lenge, og er vant til å løse eventuelle utfordringer som måtte komme. Så langt går dette prosjektet etter planen, sier han. 

FAKTA

Oppdragsgiver: Vestfjorden Avløpsselskap
Hvor: Slemmestad, Asker
Hva: Utvidelse av fjellanlegg for å få på plass en ny løsning for håndtering av ristgods. Ristgods er søppel i avløpsvannet som fanges opp av rist når det kommer inn i avløpsanlegget. Totalt skal det tas ut 2500 m3 berg