• News
  • Nyheter
  • 15.10.2018

YIT Norge bygger Løkjelsvatn kraftverk

YIT Norge AS har inngått avtale med Sunnhordland Kraftlag AS om utbygning av Løkjelsvatn kraftverk

I juni inngikk YIT Norge AS og Sunnhordland Kraftlag AS en intensjonsavtale om byggingen av nye Løkjelsvatn kraftverk, i Etne kommune. Partene har nå signert avtalen og YIT planlegger oppstart i slutten av oktober.

Det er meget gledelig at kontrakten er signert og vi gleder oss til å starte opp prosjektet. YIT har økt sin satsing på kraftverksanlegg og dette er det andre store vannkraftprosjektet vi starter opp nå i høst. I september startet vi utbyggingen av Jølstra kraftverk i Sunnfjord, sier Stian Andreassen, anleggsdirektør i YIT Norge AS.

Løkjelsvatn Kraftverk skal bygges i fjell og vil øke den totale kraftproduksjonen i vassdraget. Totalt skal det sprenges i underkant av 5 km tunell og det skal bygges en kraftstasjon inne i fjellet. Det nye anlegget vil få en installert effekt på 60 MW. Kraftverket vil benytte et fall på rundt 550 meter mellom Løkjelsvatnet og Litledalsvatnet, og vil produsere om lag 163 GWh i året. Prosjektet skal være sluttført innen utgangen av 2021.

Her kan du lese om kontraktsitildelingen på bygg.no: YIT Norge bygge Løkjelsvatn kraftverk