• News
  • Nyheter
  • 30.06.2018

YIT har inngått intensjonsavtale om Løkjelsvatn Kraftverk i Etne

YIT Norge AS og Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) har signert en intensjonsavtale om byggingen av nye Løkjelsvatn kraftverk, i Etne kommune.

Kraftverket skal bygges i fjell og vil øke den totale kraftproduksjonen i vassdraget. Kontrakten forventes signert innen utgangen av august, og anleggsarbeider vil være igang i løpet av høsten 2018. Totalt vil det sprenges i underkant av 5 km tunell og det skal bygges en kraftstasjon inne i fjellet, prosjektet vil være sluttført innen utgangen av 2021.

Vi går nå inn i en sammhandlingsperiode med SKL og rådgiver (Sweco) om ytterligere risikooptimaliseringer og prosjektforbedrende tiltak. Dette viser at vår kompetanse er verdsatt og er med på å gi oppdragsgiver en merverdi. Dette prosjektet er et resultat av økt satsing på kraftverksanlegg og støtter oppunder YITs visjon om å bli en ledende entreprenør innen komplekse infrastrukturprosjekter, sier Stian Andreassen, anleggsdirektør i YIT Norge AS.

Det nye anlegget vil få en installert effekt på 60 MW. Kraftverket vil benytte et fall på rundt 550 meter mellom Løkjelsvatnet og Litledalsvatnet, og vil produsere om lag 163 GWh i året.