• News
  • Nyheter
  • 30.06.2018

YIT bygger Jølstra kraftverk

YIT Norge AS har inngått avtale med Sunnfjord Energi AS om utbygning av Jølstra kraftverk i Sogn og Fjordane.

YIT skal sprenge nesten 7 kilometer tunell og etablere kraftstasjon i fjell, samt innløp og utløpskonstruksjoner. Jølstra Kraft skal produsere 233GWh når det er ferdig utbygd.

-       Vi er svært glade for at vår langsiktige strategi gir resultater i å bli tildelt en slik oppdrag. Ved å bidra i sammhandling med byggherre og konsulent til å utvikle ytterlige risikooptimalisering og prosjektforbedring viser at vår kompetanse gir merverdi for oppdragsgiver forteller Stian Andreassen, anleggsdirektør i YIT Norge AS.

Prosjektet vil starte opp før sommerferien med tilrigging og klargjøring, vi har planlagt oppstart på tunell arbeid allerede i slutten av august, sier Ola Kvammen, prosjektsjef tunell i YIT.

Dette er et stort vannkrafts prosjektet som passer godt inn i vår portefølje og strategi avslutter Kvammen.