• News
  • Nyheter
  • 13.11.2019

De stolte byggerne av våre høye konstruksjoner – glidestøp er en effektiv konstruksjonsmetode

Den tradisjonelle glidestøpteknikken har beholdt sin plass som den beste konstruksjonsmetoden i mange høye byggeprosjekter i mer enn hundre år nå.

Hver gang høye strukturer – og spesielt veldig høye strukturer – bygges, er dette teknikken brukte. Når det skjer, kan arbeidsdagene lett strekke seg til 12 timer, uavhengig av været. Etter ca. 4–6 uker vil stedet være hjemsted for et nytt landemerke.

Skorsteiner til fabrikker, ikoniske vanntårn, og kornheisene som er kjent for landlige områder... Alle disse er forbundet med det faktum at de ble konstruert ved bruk av glidestøpteknikken, en teknikk som er mer enn hundre år gammel og fremdeles er basert på solide manuelle ferdigheter. Over tid har teknologi endret arten av nesten alt arbeid, men glidestøp gjøres fortsatt med den eneste riktige og kjente metoden.

 

Glidestøp er en rask og kostnadseffektiv, men likevel lite brukt metode

Høydeskrekk er ikke noe du bør lide av når du jobber i ganske trange rom i høyder opp til 150 meter. Selv om glidestøp starter fra fast grunn, ender den alltid i en minimumshøyde på flere titalls meter. Prosjekter under 25 meter utføres vanligvis ved bruk av andre konstruksjonsteknikker.

Glidestøp er tilsynelatende en ekstremt enkel teknikk. Støpet, som varierer med tanke på størrelse og form, vokser med en daglig hastighet på omtrent fem meter, sammen med stillasene som bærer arbeiderne. Når støpet stiger, jobber teamet kontinuerlig med å lage en struktur, for eksempel en skorstein eller et trappetårn, av betong og jern. Arbeidet fortsettes nærmest uten stopp til strukturen når planlagt høyde. Etter det senkes støpet, sammen med stillas og verktøy.

Til tross for teknikkens enkelhet, er glidestøp ingenting om ikke utfordrende.

"Stopp, eller et tempo som er for tregt eller raskt, bør unngås. Temperaturen og kvaliteten på betongen må til enhver tid kontrolleres siden endringer kan sees i det ferdige verket umiddelbart. Samarbeidet mellom alle arbeidere må være sømløst, sier Snekkerer Seppo Suonia fra YIT.

Selv om et glidestøp kan gjøres uten stopp og uten støpeskjøt fra start til slutt, er det ikke slik det vanligvis gjøres i praksis. Vanligvis utføres arbeidet i to eller tre skift, i hvilket tilfelle arbeidsdagene er 12 eller 8 timer lange. Når det ene skiftet er ferdig, overtar et annet uten avbrudd. I helgene blir arbeidet ofte avbrutt, med mindre ingeniøren krever noe annet.

I prosjekter som glidestøp er egnet for, er det vanligvis den raskeste, mest økonomiske og sterkeste teknikken som finnes. I tillegg til de nevnte høye strukturene, inkluderer slike prosjekter pirelementer og forskjellige brostrukturer, spesielt i Østerrike, det "lovede landet" for glidestøp. I prosjekter der bruk av glidestøp ikke er nødvendig, velges noen ganger en annen metode.

"Valget av andre teknikker har blitt litt mer vanlig, gitt at de nye og yngre arbeidslederne ikke nødvendigvis er kunnskapsrike nok til å spørre om eller utforme prosjektet som noe som skal implementeres med glidestøp. Hvis du ikke har noen erfaring med glidestøp, velger du ofte alternativet som anses som sikrere, men som  er tregere og dyrere, sier Suonia.

 

Jobben, som bare passer for noen få

"Dette er ikke noe du kan lære på skolen. Den eneste måten å lære det på er å jobbe seg opp fra lærling til håndverksmester. Det du trenger er å være interessert og forpliktet til denne jobben, og iherdig . Det er på grunn av den profesjonelle stoltheten dette teamet har i sitt arbeid:  Vi gjør alltid jobben så godt vi kan", sier byggelederen Vesa Helkiö fra YIT.

Arbeidet er også virkelig tungt og ifølge Suonia og Helkiö lite egnet for familieliv og fritid. Når du ikke jobber på stedet, tilbringer du tiden på veien og drar til andre anlegg.

"Du har det alltid travelt med å starte jobben, utføre glidestøpet, fullføre jobben og gå videre til den neste," sier Suonia.

Slik lages et glidestøp

Trinn 1
Konstruering av støpet, prefabrikasjon og transport til stedet intakt

Trinn 2
Installasjon av støpet, organisering av glidestøpslogistikk og å sikre plass for dører og vinduer

Trinn 3
Glidestøp

Trinn 4
Fjerning av støpet

Trinn 5
Senking og vedlikehold av utstyret for påfølgende jobb