• News
  • Nyheter
  • 09.12.2018

Finn Løkken, ny regionsjef i YIT Asfalt

Finn Løkken (54) er ansatt som regionsjef øst i YIT Asfalt.

. – Jeg er veldig glad for at Finn med sin erfaring og kompetanse har takket ja til å lede region øst, sier adm. direktør Ingrid Tjøsvold.Løkken har hatt lederstillinger innen bygg- og anleggsrelatert virksomhet i det meste av sitt yrkesliv. Han har vært adm. direktør i Cramo og innehatt lederstillinger i andre maskinutleie-selskaper som Bautas og Ramirent. Videre har han vært adm. direktør i Hedalm Anebyhus og er nå adm. direktør i Blåne Hytter/Horten Hus. Alle disse stillingene har stilt høye krav til salgs – og kundekompetanse.
- Finn får ansvaret med å utvikle vår virksomhet i region øst og han er rett mann på rett plass. Med sin handlekraft og kommersielle erfaring er jeg trygg på at han vil lykkes med å løfte vår asfaltvirksomhet i regionen. Jeg ser frem til å få Finn på plass, sier Tjøsvold.