• News
  • Nyheter
  • 01.01.2020

Endringer i faktureringsadresse for YIT Infra Norge AS

YIT Corporation er i ferd med å reorganisere sine finanssystemer i Norge.

Endringene vil tre i kraft fra 1.1.2020 og utover og påvirke post- og e-faktureringsadressene fakturaer relatert til infrastrukturprosjekter (YIT Infra Norge AS). Vær oppmerksom på at asfalteringsvirksomheten (YIT Norge AS) vil fortsette med de gamle økonomisystemene, og faktureringsinformasjonen deres vil derfor ikke endres.

Fakturaer skal sendes fortrinnsvis i elektronisk format, enten som en e-faktura eller i PDF-format via e-post direkte til skanningstjenestens adresse:

pdfinvoices.yit.norge@bscs.basware.com

Vær oppmerksom på at dere vil motta returmail med accept/reject og det er dere som leverandør sitt ansvar å sørge for at fakturaen blir behandlet. 

Vi støtter i tillegg Elektronisk Handelsformat (EHF)

 

Informasjon som trengs for fakturahåndtering

  • Fakturareferansen må angi YITs prosjektnummer eller annen lignende referanse levert av YIT i et eget felt i fakturahodet og i e-fakturameldingen uten tilleggstekst. Fakturaer uten riktig referanseinformasjon vil bli returnert til leverandøren.
  • Fakturaen må inneholde navnet på YIT-kontaktpersonen
  • Hver faktura kan bare inneholde kostnadene for en enhet eller et prosjekt, med mindre annet er avtalt.
  • Faktureringsadressen er bare for fakturaer og vedleggene deres. Ingen originaldokumenter eller annet materiale kan sendes i samme konvolutt med fakturaene. Andre dokumenter må sendes til selskapets egen spesifiserte postadresse.
  • Vi gjør samtidig oppmerksom på at våre standard betalingsbetingelser er 45 dager.

 

Nøkkelopplysninger:

Offisielt navn: YIT Infra Norge AS
Organisasjonsnummer: 923 441 182
MVA-nummer: 923 441 182 MVA

 

E-fakturaer:

E-faktureringsadresse: (EDI) NO923441182
Operatør: Basware OYJ, operatørkode BAWCFI22

 

PDF-fakturaer:

E-postadresse: pdfinvoices.yit.norge@bscs.basware.com

Hver faktura må sendes som en egen fil, men du kan legge ved mer enn én fil i hver melding. PDF-filen må inneholde både faktura og vedlegg knyttet til den. Vedleggene må ikke sendes som separate filer.

 

Elektronisk leverandørportal:

Hvis du ikke kan sende inn e-fakturaer, kan leverandørportalen brukes til å sende inn fakturaer i elektronisk portal. Direkte kobling til YIT-portal: https://portal.basware.com/open/YITportal.

 

Faktura adresse for papir faktura er:

Postadresse for sending av fakturaer med vedlegg: YIT Infra Norge AS, Postboks 60 Økern, 0508 OSLO

 

Alle spørsmål og henvendelser kan rettes til vår regnskapsavdeling på:
E-mail: regnskap@yit.no