• News
  • Nyheter
  • 15.08.2018

Betongjobb i Bergen

YIT med stor betongjobb i Bergen

Denne uken har YIT utført en stor betongjobb i forbindelse med bygging av ny bro på FV 556 i Bergen. Betongjobben er en del av utbedringene på FV 556 og inngår i Bergensprogrammet. Statens vegvesen er byggherre.

Her kan du lese mer om betongjobben: Ny bro FV 556