• News
  • Nyheter
  • 06.10.2019

Mer Miljøasfalt fra YIT

Alle har et ansvar for å redusere miljøbelastningene knyttet til virksomheten de utøver, også asfaltbransjen og YIT.

Det å produsere asfalt krever høy temperatur som igjen krever fyring med fossilt brennstoff. Tradisjonelt har nyprodusert asfalt holdt en temperatur på 140-180 °C, avhengig av asfalttype. De siste årene har bruken av lavtemperatur-asfalt (LTA) skutt fart. LTA defineres til å ha produksjonstemperatur på 100-150 °C  og som er minimum er 15 °C lavere en ordinær produksjonstemperatur. Klarer man å redusere temperaturen ved produksjonen av asfalt reduseres energiforbruket og dermed også CO2-utslippene. Bruken av LTA har flere fordeler:

Miljø

  • CO2 utslippet ned med opptil 30 %
  • Svoveldioksidutslipp ned med opptil 35 %
  • NOx-utslipp ned med opptil 70 %

Arbeidsmiljø

  • Lavere temperatur på asfalten gir mindre asfaltrøyk som fører til bedre arbeidsmiljø for asfaltleggerne. Etter kun 12 °C senkning av temperaturen halveres mengden asfaltrøyk under utlegging.
  • Redusert lukt ved produksjon og utlegging.

Kvalitet

  • Har samme gode kvalitet som tradisjonell varmasfalt.
  • Homogene masser og hardere bitumen gir asfalten lengre levetid.
  • Langsommere avkjøling av massene

Inntil nylig har såkalt skumming vært metoden brukt i Norge for å produsere LTA. Metoden går kort fortalt ut på at det tilsettes vann for å få bitumen til å skumme. Det er også mulig å produsere LTA ved bruk av tilsetningsstoffer. YIT har tidligere produsert LTA ved bruk av skumming, men denne sesongen har selskapet for første gang tatt i bruk tilsetningsmidler og med godt resultat. Fordelen med å bruke tilsetningsmidler i stedet for skumming, er at tilsetningsmidler krever mindre investeringer og har et lavere energiforbruk, noe som gjør denne metoden både billigere og mer miljøvennlig.

YIT har en klar ambisjon om å redusere miljøbelastningen ved asfalten selskapet produserer. Det er mange tiltak som skal bidra til denne utviklingen, men økt bruk av LTA, produsert med tilsetningsstoffer vil være et viktig element. For å bidra til denne utviklingen ønsker YIT at Statens vegvesen og andre store bestillere, stiller miljøkrav til asfalten de kjøper og bruker miljø som tildelingskriterium. I 2019 har YIT hatt 14 asfaltfabrikker i sving og ved fire av disse har LTA vært produsert og med gode erfaringer. Neste år vil enda flere av fabrikkene produsere miljøvennlig asfalt. YITs asfalt blir grønnere år for år.