Bruksbetingelser

Velkommen to YIT Corporations nettside! Ved å bruke onlinetjenesten til YIT Corporation eller datterselskapene (heretter individuelt eller i fellesskap referert til som YIT), godtar du å overholde de gyldige bruksvilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene for bruk, må du forlate YITs nettside. Enkelte sider eller deler av nettstedet kan være underlagt flere vilkår og betingelser.

Her refererer begrepet «YITs onlinetjeneste» til alle tjenester som eies av YIT Corporation eller datterselskaper, som brukes på Internett. Disse tjenestene inkluderer nettsteder, skjemaer, programmer og programkoder, samt alle funksjoner som er nært knyttet til nettsteder.

 Brukerrettigheter

Som angitt i disse vilkårene og i alle gjeldende lover og forskrifter, gir YIT deg rett til å se og laste ned materiale som tilbys på YITs nettside for personlige, ikke-kommersielle formål, forutsatt at du beholder opphavsrettserklæringer og andre indikasjoner på eierskap i alle kopier av materialet.

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis med dette utsagnet er reservert.

Immaterielle rettigheter (IPR)

Alle immaterielle rettigheter knyttet til tjenesten (som opphavsrett, varemerker og domenenavn) tilhører forfatteren av materialet, YIT eller samarbeidspartneren.

Det er forbudt å presentere, reprodusere, kopiere, overføre, distribuere, lagre, endre, distribuere, publisere, gjenbruke, lisensiere, selge eller på annen måte utnytte informasjon som finnes på nettstedet for kommersielle formål uten skriftlig samtykke fra opphavsrettsinnehaveren, YIT eller samarbeidspartneren.

Det er imidlertid lov å lagre eller kopiere informasjon til personlig bruk. Alle immaterielle rettigheter knyttet til materialet forblir hos den opprinnelige eieren.

Under YITs uttrykkelige samtykke til nedlasting eller utskrift av informasjon publisert på nettstedet, kan brukeren bruke og vise slik informasjon selv offentlig, med henvisning til kilden.

Ansvar

YITs nettsted og innholdet der danner en tjeneste som YIT leverer til brukerne. YIT gjør sitt beste for å sikre nøyaktigheten av innholdet på nettstedet og kontinuerlig, uavbrutt tilgjengelighet av nettstedet. Til tross for det ovennevnte leveres YITs nettjenesteinnhold «som det er» og «som tilgjengelig». YIT gir ingen garantier med hensyn til nøyaktigheten eller påliteligheten til nettstedets innhold eller uavbrutt, rettidig, feilfri funksjonalitet i nettstedet.

YIT, denne lisensgivere, samarbeidspartnere, ansvarlige personer eller ansatte skal ikke holdes ansvarlige for direkte, indirekte, umiddelbare, etterfølgende, uventede eller tilfeldige skader, straffen eller andre skader forårsaket av bruk av YITs nettsted eller dets innhold, utilgjengeligheten av nettstedet eller informasjon eller programmer som er inkludert i denne.

YITs nettsted kan inneholde lenker til nettsteder eller applikasjoner som eies og vedlikeholdes av tredjeparter, og disse koblingene anses å være en tjeneste for YITs nettstedbrukere. YIT påtar seg intet ansvar for slike nettsteder, applikasjoner, innhold eller nøyaktigheten i disse. Når du flytter til slike tredjepartssider, gjelder vilkårene for det aktuelle nettstedet.

YIT forbeholder seg retten til å endre nettstedet når som helst.

Materialer produsert av brukere

Brukere som sender materiale (så som informasjon, bilder, spørsmål, ideer, ordre, osv.) til YITs servere (via e-post eller via YITs nettside), bekrefter og godtar følgende vilkår for materialleverandører:

  • Ingen del av materialet representerer noe som er ulovlig, truende, fornærmende, oppfordrer etnisk eller rasehat, pornografi, krenker religiøs tro, bryter mot immaterielle rettigheter eller ellers er uegnet til publisering.
  • Før du laster opp materialet, tas det rimelige tiltak for å finne og eliminere virus og andre skadelige elementer.
  • Materialleverandøren eier materialet og/eller har ubegrenset rett til å sende det til YIT, og YIT kan publisere materialet gratis og bruke materialet eller ideene i dette i sine produkter gratis, uten bruksrestriksjoner, uten kildehenvisninger og fri fra betalingsforpliktelser eller ansvar.
  • Materialleverandøren skal ikke føre rettssaker mot YIT med hensyn til materialet som er levert, og materialleverandøren skal refundere YIT for eventuelle kostnader og skader som oppstår som følge av rettssaker opprettet av noen part mot YIT med hensyn til materialet som er levert.

YIT har rett til å avhende materiale som sendes inn av brukere når som helst. YIT påtar seg intet ansvar for materialer som sendes til sine servere.

Endringer på nettsiden

YIT forbeholder seg retten til å endre innholdet på nettstedet, forhindre eller begrense tilgangen til nettstedet, eller lukke nettstedet når som helst, av hvilken som helst grunn og uten særskilt varsel. YIT har ikke noe ansvar overfor brukerne for endring eller stenging av nettstedet.

Gjennomgå bruksvilkårene

YIT forbeholder seg retten til å revidere disse bruksbetingelsene når som helst, uten særskilt varsel. Endringene trer i kraft så snart de publiseres på nettsiden.

Anvendbar lov

Disse bruksvilkårene er underlagt finsk lov, med unntak av tilkoblingsfaktorregelen. Eventuelle uoverensstemmelser knyttet til disse bruksvilkårene skal løses i en finsk domstol.

VILKÅR FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER

Formålet med YITs bruk av sosiale medier er at de fungerer som en diskusjonsplattform for personer som er interessert i YIT. Men YIT påtar seg intet ansvar for kommentarer som legges ut på siden av brukere. Vi forbeholder oss retten til å slette innhold som er i strid med disse bruksbetingelsene eller på annen måte anses som upassende.

Respekter andre brukere og synspunktene deres, og følg vanlig høflighet. Det er forbudt å legge inn upassende innhold eller materiale på vår side som er truende, forferdende, som oppfordrer til etnisk eller rasehat, pornografisk eller krenkende for religiøs tro eller materiale som består av annonsering for eller krenkelse av opphavsrett. Brukere som bryter disse bruksvilkårene, kan forhindres i å kommentere på siden.

YITs ansatte må identifisere seg som representanter for YIT.