Velg nettsted:
Corporate site:

Mange områder blir ikke bygget ut fordi grunnen ikke har en tilstrekkelig god bæreevne, eller har en ustabil struktur. Slike områder kan utnyttes bedre ved hjelp av massestabilisering.

Som et alternativt til fjerning av myk jord uegnet som underlag i bygg- og anleggsprosjekter, kan stabilisering av jordmasser være kostnadseffektivt. Ved hjelp av et spesielt stabiliseringsutstyr blandes myke materialer, som leire og jord, sammen med et bindemiddel for å skape en stabil overflate. På denne måten skapes et godt utgangspunkt for videre grunnarbeider og anvendelse av tyngre maskiner i arbeidsområdet.

Prosjektsjef fundamentering
Torstein Engen
Prosjektleder fundamentering
Close