Velg nettsted:
Corporate site:

Leverandør av kvalitet

YIT Norge (tidligere Lemminkäinen) lever av å levere kvalitet til kundene. Både når det gjelder anleggsprosjekter, pukk-, grus- og asfaltprodukter, samt asfalteringstjenester over hele Norge.

Kvalitet knyttet til asfaltproduksjon og –utlegging har en spesiell posisjon i vår virksomhet, og YIT Norge har derfor etablert en egen kvalitetsorganisasjon for å ivareta behovet for prøvetaking, analyser, dokumentasjon og rapportering.

Vår kvalitetsavdeling er etablert med egne, høyteknologiske laboratorier i alle våre regioner. Fra laboratoriene sendes våre spesialister ut i felt for å ta dekkeprøver og bringe disse tilbake laboratoriet for videre analyse.

YIT Norge (tidligere Lemminkäinen) leverer asfalt og asfaltering etter strenge kvalitetskrav fra våre oppdragsgivere. Slik skal det være, og vi tar oppgaven med å sikre rett produkt til rett tid på største alvor. Kvalitetsavdelingen gir kundene en viktig forsikring om at asfalten som er lagt møter kravene både til stabilitet og holdbarhet, og gir oss mulighet til å gjøre endringer dersom det skulle vise seg å bli behov for det.

I kvalitetsavdelingen pågår det også et omfattende arbeid innen forskning og utvikling. Som en følge av klimaendringer, nye miljøkrav og standarder for holdbarhet på veiene, må vi hele tiden utvikle oss og produktet vårt. YIT Norge besitter ledende kompetanse innen vårt fagfelt. Kompetanse som er med på å bringe asfalt som produkt inn i fremtiden. Det er vi stolte av.

YIT Norge
PB. 6704, Etterstad, 0609 Oslo
Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 3 (6. etg) 0663 Oslo
Anne Lise Vaa
Senior kvalitetsrådgiver, asfalt og bindemidler
Close