Velg nettsted:
Corporate site:

Miljø

YIT har høy fokus på å verne miljøet mest mulig fra forurensning vår virksomhet innebærer

GJENBRUK AV ASFALT

Asfalt kan gjenvinnes 100 % og bruk av returasfalt sparer ikke-fornybare ressurser, sparer energi og gir lavere utslipp av klimagasser. Riktig bruk av returasfalt fremmer en bærekraftig utvikling av samfunnet. Vi har godkjente mottak for oppfrest asfalt ved flere av våre avdelinger. Og vi benytter gjenvunnet asfalt fra slike mottak i produksjon av ny asfalt.

GASSFYRING

Ved våre asfaltfabrikker på Karmøy, i Tønsberg, i Ravneberget og i Skien benyttes naturgass til oppvarming fremfor oljeprodukter. Ved vår asfaltfabrikk på Lillehammer benyttes propangass.

LAVTEMPERATURASFALT, LTA

LTA er en alternativ måte å produsere asfalt på. Massesammensetning og kvalitet er den samme som for tradisjonell asfalt, men en ny produksjonsteknikk gjør at vi kan senke produksjonstemperaturen. En typisk temperaturreduksjon vil være ca 25 °C.
Ved å senke temperaturen vil vi få en miljøgevinst både for ytre miljø og for våre asfaltører som jobber med produktet til daglig. Den ytre miljøgevinsten vil være i form av redusert forbruk av energi og mindre utslipp av klimagasser. Våre asfaltører vil få en redusert eksponering for asfaltrøyk. Målinger har vist at ved å senke produksjonstemperaturen med 10 °C vil vi få en halvering i utslipp av asfaltrøyk.

YIT er opptatt av at våre ansatte skal ha ett godt arbeidsmiljø og vi vil også være miljøbevisste i forhold til energiforbruk og utslipp av klimagasser. Derfor er LTA blitt ett satsningsområde for oss. Vi har allerede installert denne nye produksjonsteknikken på flere av våre asfaltfabrikker og flere vil komme til etter hvert.

TYNNDEKKER

Vi er markedets fremste leverandør av støysvake asfaltdekker.

KLIMAVEIEN

YIT slutter gjennom sitt medlemskap i EBA opp om 'Klimaveien' som er en samfunnsdugnad 17 bransjeorganisasjoner står sammen om med målsetning om å redusere CO2-utslipp fra veitrafikken. 

Close