Velg nettsted:
Corporate site:

Tromsø lufthavn Langnes

Lemminkäinen Norge AS asfalterte i løpet av sommeren 2008 Tromsø lufthavn Langnes, etter inngått kontrakt med Avinor AS

Jobben ble utført over 5 uker - fra 24.6. til 23.7. I hovedsak på nattskift. Mannskap fra avdelingene Bergen og Harstad gjorde jobben sammen med mannskaper fra avdelingen i Tromsø. 

Våre arbeider omfattet totalt asfaltering med ca. 16.500 tonn asfalt. Herav ca 3.000 tonn bærelag, ca. 2.400 tonn bindlag og resten slitelag. Asfaltering, både i forbindelse med utvidelse og utbedring av taksebaner samt rullebane inngikk i jobben. Nordasfalt AS har utført fresearbeidene. Entreprenør Tore Løkke AS har hatt kontrakten på utførelse av grunnarbeidene med Avinor AS. Selskapet kjøpte i den forbindelse ca. 120.000 tonn 0-600 mm bærelagsmasser fra vårt pukkverk på Bjarkøy.

Nynäs leverte polymerbitumen til produksjon av varm asfalt, og polymer bitumenemulsjon til klebing i forbindelse med entreprisearbeidene, levert fra sitt anlegg i Piteå, Sverige.

Close