Velg nettsted:
Corporate site:

E18 Tangen til Aust-Agder

Prosjektet E18 Tangen til Aust-Agder grense omfatter bygging av midtrekkverk over en strekning på 7 kilometer, hvorav 3,1 kilometer skal utvides til trefelts vei. To felt vestgående, og ett felt østgående. Ny veibredde for strekningen med tofeltsvei er 12,5 meter, mens ny veibredde for strekningen med tre felt er 14,5 meter.

Hovedentreprenør Bertelsen og Garpestad skal også rive fire kulverter som erstattes med tre nye broer og én kulvert. I tillegg skal det plasseres ut midtrekkverk av betong bestående av fire meter lange, prefabrikkerte betongelementer, eksisterende belysning skal oppgraderes og nye viltgjerder skal bygges.

Lemminkäinen er underentreprenør på prosjektet og skal legge et 13 centimeter tykt bærelag (total 45 000 kvadratmeter med AG 16), et 3,5 centimeter tykt bindlag (70 000 kvadratmeter med AB 11), og et 4,5 centimeter tykt slitelag (92 000 kvadratmeter med Ska 11 PMB). Totalt skal Lemminkäinen produsere og legge 38 000 tonn asfalt i løpet av prosjektet.

Lemminkäinen startet sin del av prosjektet i mai 2015 med asfaltering av omkjøringsvei for trafikken på E18, og var ferdig med asfaltering av første delstrekning (3,1 kilometer) i september samme år. Hele prosjektet har frist for ferdigstillelse 16. september 2016.

- Prosjektet følger fremdriftsplanen, og vi er godt fornøyd så langt. Vi har et godt samarbeid med Bertelsen og Garpestad, som er en svært dyktig entreprenør, sier Folke Trydal, avdelingssjef for Lemminkäinens Avdeling Ravneberget.

Detaljer

E18 Tangen til Aust-Agder grense, midtrekkverk

Bertelsen og Garpestad

Aust-Agder

Norge

2016

Asfalt og asfaltering

Close