Velg nettsted:
Corporate site:

Renovering av Andøya flyplass

 

Lemminkäinen Norge underskrev kontrakt med Forsvarsbygg om rehabilitering av Andøya flyplass,
en kontrakt på totalt 162 millioner kroner. Prosjektet ble ferdigstilt oktober 2014.

 

Lemminkäinen Norge underskrev i 2013 kontrakt med Forsvarsbygg om rehabilitering av Andenes lufthavn, en kontrakt på totalt 162 millioner kroner.

Arbeidene startet i slutten av august 2013. Renoveringen bestod i å erstatte eksisterende asfaltdekke på den snart 60 år gamle rullebanen, samt utskifting av overvannssystemet og den elektriske infrastrukturen. I tillegg ble skuldrene på rullebanen også utvidet med 1 meter på hver side.

Fakta:
Prosjektadministrasjon:
Byggherre: Forsvarsbygg
Prosjektering: Cowi AS
Byggeledelse: Stema Rådgivning AS
Entreprenør: Lemminkäinen Norge AS

BYGGFAKTA:

Byggeperiode: juli 2013 – desember 2014
Utførte mengder:

  • 36.000 tonn gammel asfalt fjernet (fresing)
  • 40.000 tonn ny asfalt
  • 22.000 m2 geonett over betongskjøter
  • 300 kummer (sandfang, trekkekummer mv.)
  • 10.000 m overvannsledning
  • 25.000 m el.kabel
  • 5000 m betongfuger (fornying)
Detaljer

Andøya Lufthavn

Forsvarsbygg

Andøya

Norge

2014

Anlegg
Stian Andreassen
Anleggsdirektør
Close