• News
  • Nyheter
  • 03.07.2018

Skryt for Flesland-jobb

YIT har i sommer lagt ny asfalt på nordre del av rullebanen på Flesland lufthavn i Bergen. Avinor som er oppdragsgiver, er meget godt fornøyd med jobben YIT har gjort. – Det er alltid hyggelig med gode tilbakemeldinger fra våre kunder, sier regionsjef vest Rune Flokenes.

Asfalteringen som er utført inngår som en del av fornyelsen av nordre del av rullebanen. Andre har utført grunnarbeidene, mens YIT har asfaltert en strekning på 400 meter. Det er lagt fire lag med asfalt og det har gått med om lag 10.000 tonn asfalt. Arbeidene ble utført i perioden uke 16 til uke 19.

- Det var ferdigbefaring denne uken og Avinor var meget godt fornøyd med jobben vi har gjort og det stilles strenge kvalitetskrav til asfaltering av rullebaner på flyplasser. Æren for den gode jobben som er gjort, går til våre flinke folk som har utført oppdraget, med prosjektleder Trond Sæthre og formann Rune Lydvo i spissen, sier Flokenes.

YIT fikk oppdraget gjennom en rammeavtale vi har med Flesland lufthavn. Lemminkäinen inngikk i sin tid en rammeavtale som gikk fra 2008 til 2013. I 2013 ble det inngått en ny rammeavtale som løper fra 2014 til 2019. De to første årene var garantert, mens de neste årene var en opsjon som ble utløst årlig (2+1+1+1+1).

 - I etterkant av rullebane-jobben har Avinor varslet at de vil utløse opsjonen for 2019. Det er vi selvfølgelig glade for og ser frem til å utføre flere oppdrag på Flesland. Neste år planlegger Avinor å oppgradere søndre del av rullebanen, sier Flokenes.