Velg nettsted:
Corporate site:

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring av produksjon og salg av pukk og grus

YIT Norge følger opp produksjon og salg av pukk og grus, for å sikre rett kvalitet i henhold til gjeldende standarder. Kvalitetsarbeidet omfatter kontroll av hele verdikjeden, inkludert forundersøkelser, kontroll av ferdigvarer, rådgivning knyttet til knuseprosess og optimalisering av sluttprodukt.

Pukk og grus-standarder:

NS-EN 12620
NS-EN 13043
NS-EN 13242
NS-EN 13450