Velg nettsted:
Corporate site:

Pukk og grus

YIT produserer pukk og grus til de fleste formål ved våre pukkverk sør og nord i Norge

YIT tilbyr pukk og grus av de fleste typer, og deler produktene i fire hovedkategorier:

• Sprengstein: 0-600 millimeter
• Maskinkult: 0-250 millimeter, med forskjellige blandinger.
• Pukk og singel – 2-64 millimeter. Ulike blandinger som for eksempel 2/5 mm, 8/11, 16/22 mm, opp til de groveste på 64 mm
• Maskinsand – Fra 0/4 millimeter og 0/8 millimeter

I tillegg leverer vi spesialkategorier som asfalttilslag med høy kulemøllverdi og betongstilslag. Flere av våre pukkverk leverer stein som er sertifisert radonfrie, til benyttelse i fundament til nybygg.

Eksempler på bruksområder for våre produkter:
• Pukk og grus til veioppbygging
• Singel til gårdsplass og veier
• Singel til grøfter
• Singel til drenering

Vi leverer pukk og grus av de fleste kvaliteter. Ta kontakt om du har spørsmål!

Kontakt

Arild Tveit
Direktør Pukk & Grus
Stian Storsveen
Områdesjef for Sør- og Øst-Norge
Kjell Arne Kvammen
Områdesjef for Nor-Norge