Velg nettsted:
Corporate site:

YIT tar klimaendringer og miljø på alvor

YIT tar klimaendringer og miljø på alvor.

I løpet av 2014 har YIT Norge bare gjennom LTA-produksjon, fyring med gass i asfaltfabrikker og tildekking av tilslagsmaterialer spart miljøet for utslipp av 7150 tonn CO2 i 2014. Tilsvarende det årlige utslippet fra 3000 biler. Klima og klimaendringer var tema på Asfaltdagen 2015.  

- Vi må kunne forvente at klimaendringene vil påvirke hverdagen vår, også som entreprenører. Konsekvensene av klimaendringene må møtes både gjennom produkt- og teknologiutvikling. Dette er ikke noe entreprenørene kan gjøre helt alene, så vi oppfordrer sterkt til samarbeid mellom byggherre og entreprenør for å finne løsninger på hvordan vi skal legge asfalt i fremtiden, sier Anne-Lise Vaa, Fagsjef Asfalt.
  
Vaa har fulgt asfaltentreprenørenes arbeid for en mer miljøvennlig drift på nært hold i mange år. Hun peker på tre hovedeffekter av klimaendringene hun mener entreprenørene må forholde seg til framtiden. 
  
- For det første må vi kunne forvente mer og kraftigere regnvær, slik at vi kanskje får flere dager hvor vi må stanse utleggingen. For det andre vil vi kanskje måtte ta stilling til en større veksling i værforholdene rundt null grader. Slike vekslinger sliter veldig på asfalten, ettersom vann kan trenge inn, fryse, og tine igjen. Dette vil skape utfordringer, som for eksempel steinslipp. For det tredje vil vi kunne oppleve varmere somre, noe som også vil påvirke asfalten ved at den blir mykere, sier hun. 
  
Aksel Sparre har jobbet som asfaltør i Fjellhamar Brug og YIT siden 1973. Han har fulgt værets utvikling og konsekvenser for asfaltlegging tett.
  
- Været har kanskje ikke endret seg så mye, annet enn at før så regnet det like ofte, men ikke i så store mengder. Det er mer ekstremvær nå, med mange flere millimeter med nedbør som kommer ned i løpet av kort tid. Det skaper utfordringer, sier han.
    
Anne-Lise Vaa tror klimaendringene krever nytenkning i bransjen.
    
- Vi må trolig utvikle forbedrede og kanskje nye resepter for asfalt og asfalttyper, som for eksempel hindrer vanninntrenging, og benytte mer aktive vedheftsmidler som fortrenger vannet i asfaltmassen. I dag kleber vi nesten alltid med bitumenemulsjon, et produkt som er vannløselig og som med mye regnvær vil renne bort og skape svakere vedheft mellom nytt og gammelt dekke. Det vil bli det samme som å male huset sitt ute i regnvær med en vannbasert maling. Det vil ikke fungere, sier hun.
  
YIT Norge gjennomfører en rekke tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. Bare gjennom LTA-produksjon, fyring med gass i asfaltfabrikker og tildekking av tilslagsmaterialer sparte Lemminkäinen miljøet for utslipp av 7150 tonn CO2 i 2014. Tilsvarende det årlige utslippet fra 3000 biler. 
  
- YIT har hatt en klar strategi for å bli mer miljøvennlig, noe vi har jobbet med siden tidlig 2000-tall, da vi virkelig så de store mulighetene som lå i lavtemperaturasfalt og gjenbruk. YIT ønsker helt klart å bidra i det videre arbeidet for en mer miljøvennlig bransje også i framtiden, sier Geir Jespersen, Avdelingssjef i Tønsberg.
YIT Norge
PB. 6704, Etterstad, 0609 Oslo
Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 3 (6. etg) 0663 Oslo