Velg nettsted:
Corporate site:

Lavtemperaturasfalt

Hva er lavtemperaturasfalt?

For at asfalt skal være mulig å bearbeid og legge ut til et slitesterkt dekke, må den varmes opp. Prosessen innebærer at steinmaterialer og bitumen varmes opp til en relativt høy temperatur ved produksjon. Normalt vil produksjonstemperatur ligge på 150 - 170 °C, alt avhengig av hvilken asfalttype som er valgt. Det kreves mye energi for å varme opp asfalten, så tradisjonelt sett er asfaltproduksjon en energikrevende og kostbar prosess.

Lavtemperaturasfalt eller LTA, er en alternativ måte å produsere asfalt på. Massesammensetning og kvalitet er den samme som for tradisjonell asfalt, men en ny produksjonsteknikk gjør at vi kan senke produksjonstemperaturen. En typisk temperaturreduksjon vil være ca. 25 °C.

Ved å senke temperaturen vil vi få en miljøgevinst både for ytre miljø og for våre asfaltører som jobber med produktet til daglig. Den ytre miljøgevinsten vil være i form av redusert forbruk av energi og mindre utslipp av klimagasser. Våre asfaltører vil få en redusert eksponering for asfaltrøyk. Målinger har vist at ved å senke produksjonstemperaturen med 10 °C vil vi få en halvering i utslipp av asfaltrøyk.

YIT er opptatt av at våre ansatte skal ha ett godt arbeidsmiljø og vi vil også være miljøbevisste i forhold til energiforbruk og utslipp av klimagasser. LTA er derfor blitt et satsningsområde for oss. Vi har allerede installert denne nye produksjonsteknikken på flere av våre asfaltfabrikker, og flere vil komme til etter hvert.

Kristine Johnsson
Kvalitetssjef