Velg nettsted:
Corporate site:

Produkter og utvikling

YIT i Norge produserer mange typer asfalt til ulike typer formål

Asfalt som produkt er under stadig utvikling drevet frem av produktinnovasjon, kundenes etterspørsel, nye standarder og miljøkrav. YIT Norges kvalitetsorganisasjon står sentralt i utviklingen av nye og forbedrede asfalttyper. Men hva er asfalt?

Asfalt er en fellesbetegnelse på ulike blandinger av steinmaterialer og et bindemiddel. Asfalt på veier og gater er vanligvis en blanding av om lag 95 prosent steinmaterialer, limt sammen med om lag 5 prosent bindemiddel. Bindemiddelet som benyttes er basert på bitumen. Bitumen er framstilt ved destillasjon av råolje og er den tyngste delen som blir værende igjen i destillasjonsprosessen. Hardheten og elastisiteten til bindemidlet kan modifiseres ved tilsetningsstoffer. For eksempel tilsetning av ulike polymerer (Pmb). Steinmaterialene, som utgjør hovedandelen av asfalten, består av pukk og grus. YIT Norge har et bredt spekter av pukk- og grusprodukter, av svært høy kvalitet.

Bruksområdet for asfalten vil være avgjørende for hvilke egenskaper den bør ha. Typen asfalt og hvilke kvaliteter som kreves, vil være varierende om man legger asfalt på høytrafikkerte veier, flyplasser, havner, fortau eller en biloppstillingsplass.

Asfaltens egenskaper kan varieres på flere måter. Enten ved å benytte forskjellige typer steinmaterialer eller ved å modifisere bitumenet. Mengdeforholdet mellom steinmaterialer og bitumen vil også påvirke kvalitet og egenskaper. På en høytrafikkert motorvei benyttes harde og slitesterke steinmaterialer, samt modifisert bitumen, som til sammen gir et slitesterkt og elastisk asfaltdekke.

Asfalt er også mulig å gjenbruke gjennom at asfalten på veien freses bort, og tilsettes i fabrikken ved produksjon av ny asfalt. 

Lavtemperaturasfalt, eller LTA, er en alternativ måte å produsere asfalt på. Massesammensetningen og kvaliteten er den samme som for tradisjonell asfalt, men en ny produksjonsteknikk gjør at man kan senke produksjonstemperaturen. 

Ved å senke temperaturen oppstår det en miljøgevinst i form av redusert forbruk av energi, og mindre utslipp av klimagasser. I tillegg blir asfaltoperatørene mindre eksponert for asfaltrøyk.

Nettopp det at asfaltens egenskaper kan varieres og tilpasses, gjør den til et svært anvendbart og spennende produkt å jobbe med.

Kontakt

Kristine Johnsson
Kvalitetssjef