Velg nettsted:
Corporate site:
Jetpel

Jetpel

Jetpel fungerer like bra til trange kjellere som store utgravinger

Jetpel er en metode som kan anvendes for å bygge støttevegger og vanntette vegger, for å reparere peler under eldre grunnarbeider, eller for å utføre andre typer forsterkninger. Jetpel består av grout (sement og vann) som blandes med stedlige masser for å danne en sylinder av geobetong.

Jetpeler regnes som permanente konstruksjoner og har klare fordeler under spesielt vanskelige grunnforhold.