Velg nettsted:
Corporate site:
Anlegg

Anlegg

Anlegg

I Norge er det mye vann og vi trenger moderne kraftverk for å utnytte våre verdifulle ressurser. Kraftverkene bygges gjerne i store fjellhaller med tilhørende vanntunneler. 

Vi utfører avanserte grunnarbeider, enten det er ved bruk av Jetpel, dypstabilisering eller massestabilisering, gjennom vår moderne utstyrspark.

Rehabilitering av Tisleifjord dam og kraftverk er ett av flere store prosjekter vår anleggsvirksomhet har vært involvert i. Fyllingsdammen ble forsterkes og nytt kronevern ble bygges. Murer ble utbedret og betongdammen ble rehabilitert. Alt dette er gjort av våre dyktige medarbeidere.

Nå jobber vi blant annet med Jølstra Kraftverk  og Mjåvatn

YITs betongavdeling kan sine saker. 36 fagarbeidere støpte sammenhengende i 36 timer for å ferdigstille en betongbru. 220 lastebillass med betong gikk med for å støpe den 70 meter lange og 18 meter brede broen.